Orthopedagogisch didactisch centrum

Het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) Groningen is een vorm van voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Deze voorziening is bedoeld voor alle leerlingen die op hun eigen school moeite hebben met het volgen van het programma, ondanks de extra ondersteuning die ze van hun eigen school krijgen. Daarnaast is de begeleiding die zij nodig hebben niet zo groot, dat een plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs wenselijk is.

 

Het OPDC Groningen kan deze leerlingen tijdelijk opvangen en is zo een belangrijke schakel bij het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en langdurig thuiszitten.

Het OPDC heeft drie afdelingen:

TTVO

Het Traject Thuiszitters Voortgezet onderwijs (TTVO) is onze tussenvoorziening voor leerlingen die langere tijd (grotendeels) geen onderwijs hebben gevolgd. De leerlingen volgen onderwijs op onze locatie met een onderwijstraject dat op maat gemaakt wordt.

Rebound

De afdeling Rebound biedt onderwijs aan leerlingen die om verschillende redenen dreigen vast te lopen in het regulier voortgezet onderwijs. Tijdens een periode van acht tot dertien weken volgen deze leerlingen bij ons onderwijs, waarbij ze werken met het lesmateriaal van de school van herkomst. De leerlingen worden begeleid door docenten bij hun schoolwerk, krijgen individuele coaching en volgen TOPs! training (o.a. omgaan met dilemma’s en sociale vaardigheden).

Doorstart

Bij Doorstart richten we ons op thuiszittende leerlingen die staan of worden ingeschreven op één van de scholen voor voortgezet onderwijs van ons samenwerkingsverband. Zij zijn in verband met complexe problematiek niet in staat een aan het begin van het traject een (school) locatie te bezoeken. Met dit traject willen we zicht krijgen en houden op het onderwijsperspectief van de leerling en maken we stappen in hun (onderwijs) ontwikkeling.

Meer informatie

Wil je meer weten over een van deze afdelingen of OPDC als geheel? Bekijk dan de OPDC-website.