Doorlopende leerlijnen

Wij huisvesten zowel primair als voortgezet als speciaal onderwijs. Dat geeft ons de unieke kans om leerlijnen te ontwikkelen die doorlopen vanaf het primair onderwijs tot in het voortgezet onderwijs. Zo blijven leerlingen zich ontwikkelen, zonder grote overgangen naar de brugklas. Dit doen we op dit moment voor drie thema's: