Kwaliteit als fundament

Voor Openbaar Onderwijs Groningen is kwaliteit het fundament van ons onderwijs. Wij hebben als doel gesteld dat al onze scholen aantoonbaar onderwijs bieden dat bovengemiddeld van kwaliteit is vergeleken met andere scholen. Die kwaliteit wordt beoordeeld door de ouders, leerlingen en medewerkers van onze scholen. Hun waardering zegt veel over de kwaliteit die we leveren. Daarnaast wordt kwaliteit gemeten door de leerprestaties van onze leerlingen. 

 

Leerlingen voelen zich thuis

Een hoge kwaliteit van onderwijs bereiken we met overzichtelijke scholen, waar leerlingen zich gekend en herkend voelen. We streven ernaar dat leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en optimaal kunnen ontwikkelen. Juist daarom streven we naar onderwijs op maat: iedere leerling krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past.

De basis op orde

Om een hoge kwaliteit van onderwijs te kunnen leveren is het van belang dat de basis op orde is. Dan gaat het om:

  • Een financieel gezonde organisatie
  • Schone, veilige en goed uitgeruste gebouwen
  • Solide, samenhangende en moderne ICT-infrastructuur

Om een financieel gezonde organisatie te bereiken moet elke school die is aangesloten bij Openbaar Onderwijs Groningen op eigen kracht kunnen voldoen aan de financiële en bedrijfskundige randvoorwaarden. Daarvoor is het van belang dat een school de schaalgrootte en bandbreedte aan leerlingenaantallen heeft om op verantwoorde wijze klassen of groepen te vormen. Dit is essentieel om als school goed onderwijs te kunnen geven.

Scores

De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van onze scholen. De jaarlijkse scores van deze inspectie zijn voor iedereen openbaar.

Wilt u weten hoe onze scholen het doen? U kunt de uitslagen hier opzoeken.

Sectorakkoorden

Om de kwaliteit van primair onderwijs te bevorderen, hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de PO-Raad en de VO-Raad voor ieder type onderwijs een sectorakkoord gesloten.