Basisonderwijs

Voor ouders en kinderen is de eerste schooldag op de basisschool een belangrijke mijlpaal. De basisschool speelt een grote rol in de manier waarop een kind zich ontwikkelt. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat ouders in de gemeente Groningen kunnen kiezen uit een groot aanbod aan basisscholen. Het gaat erom dat u een school kiest die het beste bij uw kind past.

 

Onze scholen

In Groningen hebben we 20 basisscholen waaruit u kunt kiezen. Onderstaand treft u het overzicht aan, waarbij u kunt doorklikken naar de website van de betreffende school. Voor het gemak hebben we de regio, waar de school staat, er bij gezet. Naast dit overzicht kunt u ook de kaart gebruiken.

 

School

Stadsdeel

SBO dr. Bekenkampschool Oosterpoortwijk (centrum), Selwerd/Paddepoel (noord-west)
De Beijumkorf Beijum (noord-oost)
Boerhaaveschool Corpus den Hoorn (zuid)
IKC Borgman Ebbinge Binnenstad noord (centrum)
IKC Borgman Oosterpark Oosterparkwijk (centrum)
IKC Borgman Oosterpoort Oosterpoortwijk (centrum)
Brederoschool Wijert-Zuid (zuid)
De Driebond Engelbert (noord-oost)
De Feniks Gravenburg (noord-west)
IKC Groenewei Meerstad (oost)
Joseph Haydn Helpman (Coendersborg; zuid)
Het Karrepad Korrewegwijk (centrum)
Meander Reitdiep (noord-west)
Oosterhoogebrugschool Ulgersmaborg (oost)
De Pendinghe Selwerd (noord-west)
De Petteflet Kostverloren (centrum)
De Ploeg Hoogkerk (noord-west)
De Starter Stadspark (zuid)
De Sterrensteen Vinkhuizen (noord-west)
De Swoaistee Lewenborg (noord-oost)
De Vuurtoren Lewenborg (noord-oost)


Brede scholen

In de gemeente Groningen werken we al enkele jaren met brede scholen, ook wel vensterscholen genoemd. Deze basisscholen werken nauw samen met een aantal andere voorzieningen binnen hetzelfde gebouw, zoals kinderopvang en buitenschoolse opvang. Door deze samenwerking kunnen ouders hun kinderen op flexibele momenten brengen en halen. Verder is het de bedoeling dat kinderen dankzij deze voorzieningen hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook sluit deze manier van werken aan op de behoefte van ouders. 

Meer in beweging

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op de basisschool voldoende beweging krijgen. Dat is goed voor de gezondheid en voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Sport vinden wij daarom een essentieel onderdeel van het basisonderwijs en van de buitenschoolse voorzieningen.

Sectorakkoord primair onderwijs

Om de kwaliteit van het primair onderwijs te bevorderen, hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de PO-Raad en de VO-Raad een sectorakkoord gesloten. Onze basisscholen werken er hard aan om te voldoen aan de volgende uitgangspunten:

  • Uitdagend onderwijs dat inspeelt op talenten en leerbehoeften
  • Onderwijs van hoge kwaliteit
  • Leerkrachten, teams en schoolleiders zetten zich in om zich voortdurend te professionaliseren, individueel en collectief
  • Het leren van de leerling staat centraal en krijgt daarom doorgaande leer- en ontwikkellijnen aangeboden.