Voortgezet onderwijs

Met de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs zet een kind een grote stap richting zelfstandigheid. Openbaar Onderwijs Groningen streeft ernaar die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Net als bij het primair onderwijs bieden we een breed aanbod aan openbaar onderwijsscholen in het voortgezet onderwijs. Onze scholen zijn gevestigd in de gemeente Groningen.

 

Pluriform aanbod

Binnen Openbaar Onderwijs Groningen zijn 14 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten. Hier vindt u alle bijzonderheden. Deze 14 scholen hebben locaties in de stad Groningen, Haren en Zuidlaren. We bieden onderwijs aan op de volgende niveaus: vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-tl, vmbo-gl, havo, tl/ havo xl, atheneum (vwo), atheneum+ en gymnasium. Op een aantal scholen bieden we bovendien leerwegondersteuning aan. Naast reguliere schooltypen bieden we Montessori-, Dalton- en Jenaplanonderwijs.

Voor het maken van een keuze vind je meer informatie over alle voortgezet onderwijs scholen in de brochure

Overzicht scholen

Werkman VMBO vmbo bb, kb, gl, tl
Montessori Vaklyceum vmbo bb, kb, tl, tl/havo 
Montessori Lyceum Groningen havo, atheneum, atheneum+
Harens Lyceum tl/havo, havo, atheneum, atheneum+       
Stadslyceum havo, atheneum, atheneum+
Kamerlingh Onnes vmbo tl, havo, atheneum, atheneum+
Leon van Gelder vmbo bb, kb, gl, tl, havo, atheneum
Praedinius Gymnasium gymnasium
Simon van Hasselt vmbo bb, kb, tl, lwoo
Heyerdahl College praktijkonderwijs
Topsport Talentschool vmbo kb, bb, gl, tl, havo, atheneum
Internationale Schakelklas (ISK) Bovenschoolse voorziening
OPDC (Rebound/TTVO) Bovenschoolse voorziening

 

Begeleiding en ondersteuning

Onze scholen streven ernaar dat alle leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. We omarmen de verschillen tussen leerlingen en houden rekening met zowel leerlingen die moeite hebben om de lessen te volgen als met excellente leerlingen. Ook leerlingen met een achterstand of problemen van psychische of lichamelijke aard zijn van harte welkom. Op al onze scholen bieden we begeleiding en ondersteuning aan alle leerlingen. In veel gevallen is een mentor voldoende. Is dat niet het geval, dan hebben al onze scholen professionals in dienst die leerlingen met problemen kunnen ondersteunen en begeleiden. Als overkoepelende organisatie kunnen wij hierin ook ondersteuning bieden.

21st century skills

Onze scholen leiden leerlingen op tot zelfstandige volwassenen die hun talenten ontwikkelen en hun weg vinden naar het vervolgonderwijs. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is het aanleren van 21st century skills. Wij stimuleren het aanleren van vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de toekomst. Zo leiden we burgers van de 21st eeuw op. 

Bekijk ook onze afspeellijst voor een indruk van onze scholen in het voortgezet onderwijs: