Voortgezet onderwijs

Met de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs zet een kind een grote stap richting zelfstandigheid. Openbaar Onderwijs Groningen streeft ernaar die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Net als bij het primair onderwijs bieden we een breed aanbod aan openbaar onderwijsscholen in het voortgezet onderwijs. Onze scholen zijn gevestigd in de gemeente Groningen.

 

Pluriform aanbod

Binnen Openbaar Onderwijs Groningen zijn 13 scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten. Deze 13 scholen hebben locaties in de stad Groningen en Haren. We bieden onderwijs aan op de volgende niveaus: vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-tl, vmbo-gl, havo, atheneum (vwo), atheneum+ en gymnasium. Op een aantal scholen bieden we bovendien leerwegondersteuning aan. Naast reguliere schooltypen bieden we Montessori-, Dalton- en Jenaplanonderwijs.

Overzicht scholen

Werkman VMBO³ vmbo bb, kb, gl, tl
Montessori Vaklyceum¹ vmbo bb, kb, tl, tl/havo 
Montessori Lyceum Groningen¹ havo, atheneum, atheneum+
Harens Lyceum¹ tl/havo, havo, atheneum, atheneum+       
Stadslyceum³ havo, atheneum, atheneum+
Kamerlingh Onnes² vmbo tl, havo, atheneum, atheneum+
Leon van Gelder² vmbo bb, kb, gl, tl, havo, atheneum
Praedinius Gymnasium gymnasium
Simon van Hasselt² vmbo bb, kb, tl
Heyerdahl College praktijkonderwijs
Topsport Talentschool³ vmbo kb, bb, gl, tl, havo, atheneum
Internationale Schakelklas (ISK) Bovenschoolse voorziening
OPDC (Rebound/TTVO) Bovenschoolse voorziening


Clusters

Het kan dat oud-leerlingen, -medewerkers of -partners onze scholen onder een andere naam kennen. Het Montessori Lyceum Groningen, Montessori Vaklyceum en Harens Lyceum zijn onderdeel van het Zernike College¹, school voor atheneum, havo, mavo vbo. Het Kamerlingh Onnes, Leon van Gelder en Simon van Hasselt zijn onderdeel van het Reitdiep College², school voor atheneum, havo, mavo en vbo. Het Stadslyceum, Werkman VMBO en de Topsport Talentschool zijn onderdeel van H.N. Werkman College³, school voor atheneum, havo, mavo en vbo.

Begeleiding en ondersteuning

Onze scholen streven ernaar dat alle leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. We omarmen de verschillen tussen leerlingen en houden rekening met zowel leerlingen die moeite hebben om de lessen te volgen als met excellente leerlingen. Ook leerlingen met een achterstand of problemen van psychische of lichamelijke aard zijn van harte welkom. Op al onze scholen bieden we begeleiding en ondersteuning aan alle leerlingen. In veel gevallen is een mentor voldoende. Is dat niet het geval, dan hebben al onze scholen professionals in dienst die leerlingen met problemen kunnen ondersteunen en begeleiden. Als overkoepelende organisatie kunnen wij hierin ook ondersteuning bieden.

21st century skills

Onze scholen leiden leerlingen op tot zelfstandige volwassenen die hun talenten ontwikkelen en hun weg vinden naar het vervolgonderwijs. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is het aanleren van 21st century skills. Wij stimuleren het aanleren van vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de toekomst. Zo leiden we burgers van de 21ste eeuw op. 

Bekijk ook onze afspeellijst voor een indruk van onze scholen in het voortgezet onderwijs: