Doorlopende leerlijn Engels

Om leerlingen gelijke kansen te bieden in een steeds internationalere samenleving, willen we dat leerlingen de Engelse taal beheersen zodat ze als wereldburger kunnen functioneren.

 

Beeldmerk van de doorlopende leerlijn Engels.

Daarom ontwikkelden we de doorlopende leerlijn Engels vanuit het perspectief van de leerling. De leerlijn begint in groep 1 van de basisschool en loopt door tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zo blijven de leerlingen zich ontwikkelen in de Engelse taal.

Soepele start en samenwerking

Alle scholen van Openbaar Onderwijs Groningen werken mee aan deze leerlijn. Onze leerlingen raken al vroeg bekend en vertrouwd met de Engelse taal. Ook zorgt de leerlijn voor een soepele overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Zo stromen de leerlingen op het juiste niveau in.

Bovendien, door de samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs maken de scholen gebruik van elkaars expertise en leren we van elkaar.

Doorlopende leerlijnen bij Openbaar Onderwijs Groningen

Wij huisvesten zowel primair als voortgezet als speciaal onderwijs. Dat geeft ons de unieke kans om leerlijnen te ontwikkelen die doorlopen vanaf het primair onderwijs tot in het voortgezet onderwijs. Zo blijven leerlingen zich ontwikkelen, zonder grote overgangen naar de brugklas.