Doorlopende leerlijn Kunst & Cultuur

Sinds 2018 ontwikkelen we de doorlopende leerlijn Kunst & Cultuur. De nadruk in deze leerlijn ligt op de kunstvakken, naast en in verhouding tot andere vormen van cultureel bewustzijn. Denk aan bijvoorbeeld geschiedenis en filosofie. In cultuuronderwijs leren leerlingen over zichzelf en de ander en het omgaan met de verschillen die daartussen ontstaan.

 

Samen met externe partijen zoals de schrijvers van de onderwijsboeken ‘Cultuur²’ en Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelden we de leerlijn door tot een buitengewoon effectieve vorm.

Doorlopende leerlijnen bij Openbaar Onderwijs Groningen

Wij huisvesten zowel primair als voortgezet als speciaal onderwijs. Dat geeft ons de unieke kans om leerlijnen te ontwikkelen die doorlopen vanaf het primair onderwijs tot in het voortgezet onderwijs. Zo blijven leerlingen zich ontwikkelen, zonder grote overgangen naar de brugklas.