Doorlopende leerlijn Digitale Geletterdheid

Tot voor kort zagen we videobellen, 3D-printen en een computer op zakformaat alleen in sciencefictionfilms. En vandaag zien we het in de dagelijkse praktijk. De (digitale) wereld verandert snel en stelt voortdurend nieuwe eisen aan vaardigheden en kennis van onze leerlingen. Zij moeten hiermee om leren gaanZij moeten digitaal geletterd worden.

 

Dat hebben we bij Openbaar Onderwijs Groningen al een tijd op het netvlies. Als een van de eerste schoolbesturen in Nederland startten we in 2016 een ambitieus traject. De inzet: al onze leerlingen werken volgens een leerlijn digitale geletterdheid.

Hoe werken wij aan Digitale Geletterdheid en wat levert dat op? Deze video markeert het einde van ons project Doorlopende Leerlijn Digitale Geletterdheid, maar markeert de start van de borging en verdere ontwikkeling van digitale geletterdheid in ons onderwijs.

Sindsdien zien we goeie ontwikkelingenOnze scholen geven mooie lessen die bijdragen aan digitale geletterdheid, dikwijls door leraren zelf ontwikkeld. We werken samen met onderzoekers en lerarenopleidingen en landelijk met andere schoolbesturen. Onze scholen, leraren en leerlingen plukken daar de vruchten van. Onze opgedane kennis en ervaring delen we graag met andere collega’s uit regio en land.

Inhoudelijke basis

De aanbodsdoelen van SLO vormen de basis voor ons project. Met deze doelen maken scholen een vertaling naar de onderwijspraktijk. Dat doen we via een eigen leerlijn, die veel van onze scholen nu toepassen. Daarbij hanteren we de vier deelgebieden die SLO beschrijft: 

  • ICT-basisvaardigheden 
  • Informatievaardigheden 
  • Mediawijsheid 
  • Computational thinking 

In de onderwijspraktijk geven we deze vier deelgebieden samenhang met elkaar. Zo kan je in een les werken aan je ICT-basisvaardigheden en heb je daarbij soms kennis van mediawijsheid of informatievaardigheden nodig. Ook geven we de deelgebieden samenhang met de rest van het onderwijs. We integreren de inhoud in andere vakken.

Unieke uitvoering

Onze scholen passen de leerlijn volgens eigen visie en werkwijze toe. We hanteren een belangrijke afspraak: 'de leerlijn is generiek, de uitvoering op de scholen is uniek'.

 

In deze video krijg je een korte introductie in 'digitale geletterdheid' en hoor je deelprojectleiders over hun ervaringen.

E-Labs

In speciale E-labs gaan onze leerlingen aan de slag met 3D-printers, lasersnijders, robotjes en apparatuur voor foto- en videobewerking. Het E-lab levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op de vier deelgebieden van digitale geletterdheid.

Leerlingen programmeren robots op OBS het Karrepad. Foto door Annet Eveleens.

Op elk van onze scholen werken deelprojectleiders. Dat zijn leerkrachten en docenten die een dagdeel per week ruimte krijgen voor digitale geletterdheid. Zij vertalen bovengenoemde doelen naar de onderwijspraktijk. Daarvoor gebruiken zij lesmethodes, ontwerpen ze projecten of stellen ze een programma samen van verschillende lessen.

Heb je vragen? 

Wil je meer informatie over onze leerlijn? Wil je gebruikmaken van onze lesmaterialen en leerlijnen? Vul dan dit formulier in en we nemen contact met je op! 

Doorlopende leerlijnen bij Openbaar Onderwijs Groningen

Wij huisvesten zowel primair als voortgezet als speciaal onderwijs. Dat geeft ons de unieke kans om leerlijnen te ontwikkelen die doorlopen vanaf het primair onderwijs tot in het voortgezet onderwijs. Zo blijven leerlingen zich ontwikkelen, zonder grote overgangen naar de brugklas.