Expertisecentrum Anderstaligen Groningen

Het Expertisecentrum Anderstaligen Groningen (ECAG) biedt scholen begeleiding, voorlichting en scholing en bouwt samen met de scholen duurzame expertise op.

 

Anderstalige leerlingen hebben per definitie een taalachterstand, ongeacht hun cognitieve niveau. De realiteit is dat op veel scholen anderstalige leerlingen staan ingeschreven. Het is essentieel om te beseffen dat dit niet van voorbijgaande aard is. Op elke school in po, so en v(s)o met anderstalige leerlingen is expertise NT2 en kennis van hun culturele en religieuze achtergrond noodzakelijk. Het blijkt voor deze scholen niet eenvoudig om deze kennis op te bouwen en vast te houden.

Voldoende taalvaardigheid is dé sleutel voor een kansrijke deelname aan de samenleving. Het gezamenlijk ontwikkelen van deskundigheid op het gebied van NT2 biedt scholen een geweldige kans. Door samen te werken komt een stevig en toekomstbestendig netwerk tot stand. Dit komt alle leerlingen uit deze doelgroep ten goede, nu en later.

Aanbod ECAG

 1. Schakelcoaches
  • helpen bij vraagarticulatie en aanpak anderstaligen in eigen school;
  • geven algemene voorlichting aan schoolteams over NT2-leerlingen op school en in de klas;
  • geven voorlichting aan schoolteams over NT2 (bij alle vakken);
  • bieden ondersteuning bij taalplanontwikkeling NT2;
  • Stimuleren scholen aan om te investeren in scholing NT2 voor medewerkers;
  • bieden ISK-leerling en scholen ondersteuning door middel van een warme overdracht.
 2. Ambulante begeleiders voor alle vormen van v(s)o
  • Voor havo/vwo (waaronder het Taalloket*)
  • Voor de overige v(s)o-scholen 
 3. (Tijdelijke) detachering (dagdeel of dag) van docenten op deelnemende scholen om de expertise NT2 een impuls te geven.
 4. Regiefunctie ten aanzien van het onderwijs aan anderstaligen voor po, so en v(s)o in stad en provincie Groningen.
  • Ontwikkeling en uitwisseling van kennis op het gebied NT2, doelgroep, ondersteuning/zorg en ouderbegeleiding.
  • Inzetten van het sterke netwerk van het ECAG (lokaal, regionaal en landelijk).
 5. Webinars over NT2 en overige ondersteuningsvraagstukken voor po, so en v(s)o.
 6. Ondersteuning of advies bij intakes van anderstalige leerlingen en/of het afnemen van instaptoetsen.
 7. Coördinatie van NT2-scholing voor leerkrachten en docenten door ITTA, NHL/Stenden, Windesheim, HU.

*Taalloket

Het Taalloket is onderdeel van het Expertise Centrum Anderstaligen Groningen (ECAG). Havo-en vwo-leerlingen met een anderstalige achtergrond van scholen binnen het Samenwerkingsverband VO kunnen binnen het Taalloket taalondersteuning. Het Taalloket bevindt zich in het gebouw van Kamerlingh Onnes aan de Eikenlaan.

Vier middagen per week tussen 14:00 uur en 16:30 uur is een vaste medewerker van het ECAG in het Taalloket aanwezig. Het Taalloket open zijn deuren op woensdag, donderdag, vrijdag en afwisselend maandag en dinsdag. NT2-leerlingen kunnen spontaan langskomen of een afspraak maken. Het Taalloket biedt de volgende ondersteuning:

 1. pre-teaching toetsen voorbereiden
 2. huiswerkbegeleiding zoals samen een tekst doornemen en bespreken
 3. bespreken leerstrategieën
 4. samen gemaakte schrijfopdrachten verbeteren
 5. leerling coachen, verder helpen en vertrouwen geven

Meer informatie over het ECAG

Neem daarvoor contact op met: