Wij-teams

 

Op de scholen voor Voortgezet Onderwijs werken sinds april 2016 medewerkers van de bovenschoolse WIJ teams. Deze medewerkers zijn in dienst van de gemeentes en zijn geregeld op de scholen aanwezig. De WIJ-teams hebben drie kerntaken:

  • (preventieve) gesprekken met leerlingen voeren
  • verbinding leggen met de sociale – of WIJ-teams van de gemeente waar de leerling woonachtig is
  • interventies in het kader van inzet jeugdhulp voor de leerlingen.