Internationale SchakelKlas (ISK)

De Internationale Schakelklas Groningen is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.

 

Om leerlingen volwaardig te laten deelnemen aan de Nederlandse samenleving is het aanleren van de Nederlandse taal onontbeerlijk. Ook houdt het ISK zich bezig met inburgering. Na deze schakelklas kunnen leerlingen doorstromen naar het reguliere onderwijs. De doorstroming vindt plaats naar alle VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen, afhankelijk van het niveau van de leerling en zijn/haar wens.

Informatie over ondere andere aanmelding, lessen en lestijden is te vinden op de website van ISK.