Bovenschoolse plusgroep (voor hoogbegaafde kinderen)

De bovenschoolse plusgroep is een voorziening van Openbaar Onderwijs Groningen die dient als aanvulling op het passend onderwijsaanbod van onze scholen. Met de bovenschoolse plusgroep proberen we de hoogbegaafde leerlingen in staat te stellen om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren. Ook besteden we in de lessen veel aandacht aan de sociale competenties en het zelfbeeld. 

 

Een leerling met een hoge begaafdheid werkt met een compact lesprogramma en krijgt in eerste instantie op de eigen school een aanvullend aanbod aan lesmateriaal. Blijkt dit aanbod niet voldoende te zijn dan kunnen wij de bovenschoolse plusgroep aanbieden. In deze groep komen leerlingen van verschillende scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen bij elkaar om specifieke vaardigheden aan te leren en te vergroten;

  • Leren leren: werkhouding, planmatig werken, inzicht in eigen manier van leren
  • Leren denken: analytisch denken, creatief denken en kritisch denken
  • Leren (samen)leven: inzicht in jezelf, samenwerken.

Wilt u meer informatie over het lesprogramma voor de bovenschoolse plusgroep of weten hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden, lees dan verder.