Ontwikkeling Integrale Kindcentra in Groningen

Onderwijs en kinderopvang: 1 + 1 = 3. Eén gebouw en één visie op de ontwikkeling van het kind. Dát is hoe we op verschillende plekken in en om Groningen vorm geven aan Integrale KindCentra (IKC's); een naadloos vooruitstrevend concept voor optimale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. We ontwikkelen inhoudelijke visie en werkwijze binnen de IKC’s volop en bouwen aan mooie nieuwbouwlocaties. Ouders en leerlingen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere geïnteresseerden informeren en betrekken we graag bij deze ontwikkeling! 

 

Integraal KindCentrum?

We werken al samen met kinderopvang op diverse locaties. De belangrijkste partner hierbij is SKSG. Momenteel werken we samen aan een concept voor optimale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het gaat hierbij om één gedeelde visie, binnen één gebouw, met één directie en met medewerkers die voor zowel het onderwijs als de kinderopvang werken. Samen werken zij aan een doorgaande leerlijn. 

Een IKC is een school +

Plus opvang natuurlijk, maar vooral: plus activiteiten, plus sport, plus cultuur, plus vriendjes, en dat van 7:00 tot 18:30 uur. De activiteiten op de BSO vullen de thema’s in de klas aan. Gaat het in de les over natuur, dan kan er in opvangtijd een vervolg gegeven worden aan dat thema met verschillende activiteiten. Voor een zo breed mogelijk ontwikkelaanbod werken we ook samen met veel meer andere organisaties. 

De IKC's bieden de mogelijkheid om het onderwijs aan te passen op de leerlingen. Leerlingen die bij rekenen nog wat extra ondersteuning nodig hebben blijven bij de leerkracht, terwijl de andere kinderen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar het ontwikkelplein gaan voor uitdagende opdrachten. 

Je peuter naar een IKC

De peutergroep bevindt zich vaak in de buurt van de kleuterklas, zodat peuters en kleuters samen kunnen spelen en leren. Zo ontwikkelen kinderen zich beter op hun eigen tempo en ervaren zij een soepele overgang naar de basisschool. 

De locaties

Op de Borgmanschool Oosterpoort werken onderwijs en opvang al samen als IKC-pilot. In 2020 en 2021 geven we op verschillende plekken in en om Stad vorm aan de eerste IKC’s.

 • Meerstad – IKC Groenewei
  In dit opkomende stadsdeel is vanaf augustus 2020 IKC Groenewei gevestigd. Eerst in een tijdelijk onderkomen, totdat in 2022 de permanente huisvesting gereed is. Meer weten over het onderwijs en opvang op IKC Groenewei? Neem gerust contact op met directrice Wieke Zondervan: w.zondervan@o2g2.nl of kijk op de website van IKC Groenewei.
   
 • Ebbingekwartier – IKC Borgman Ebbinge
  De Borgmanschoollocaties Jacobijnerstraat en Kijk in ’t Jatstraat zijn samengevoegd in IKC Borgman Ebbinge. Vanaf augustus 2020 gaan kinderen in het spiksplinternieuwe gebouw in de binnenstad naar school. Daar spelen en leren ze rond ontwikkelpleinen en buiten in de prachtige ontdektuin die ook als ‘groene long’ voor de buurt dient. Meer informatie vind je op de website van IKC Borgman Ebbinge.
   
 • Oosterpark – IKC Borgman Oosterpark
  In 2021 wordt het nieuwe gebouw de Klaprooslaan opgeleverd, waarin de Borgmanschool Vinkenstraat, de Siebe Jan Boumaschool en kinderopvang SKSG samen het IKC Borgman Oosterpark vormen. Op de websit van IKC Borgman Oosterpark vind je meer info over het onderwijs en de opvang op deze locatie.

Meer weten over  IKC Borgman Ebbinge, IKC Borgman Oosterpoort of IKC Borgman Oosterpark? Neem dan contact op met directeur Peter Prins: p.c.prins@o2g2.nl..

Samen ontwikkelen

De vorming van onze IKC’s is volop in ontwikkeling en de betrokken scholen integreren de nieuwe werkwijze waar mogelijk in het onderwijs. Openheid en teamleren zijn in dit proces belangrijke kernwaarden. Daarom betrekken we je als leerkracht, ouder of pedagogisch medewerker graag bij de doorontwikkeling van onderwijs en opvang. 

Blijf op de hoogte

Houd onze nieuwsberichten en social media in de gaten voor alle ontwikkelingen in de aanloop naar de opening en ontwikkeling van de IKC’s!‚Äč