KCOO

Het Kenniscentrum Openbaar Onderwijs (KCOO) begeleid, onderzoekt, adviseert en ondersteunt leerlingen, leerkrachten en ouders in het openbaar basisonderwijs in Groningen. Hierbij heeft het KCOO een directe relatie met de PO- en SO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen.

 

Wanneer komt het KCOO in beeld?

Als de leerling gedragsproblemen of te weinig leerontwikkeling heeft, zal de school in eerste instantie zelf maatregelen treffen om hem te ondersteunen. Gaat de leerling met bepaalde vakken niet of nauwelijks vooruit of blijft de werkhouding onvoldoende, dan komt het KCOO in beeld.

Het KCOO heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door:

  • leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijskundige en pedagogische taak;
  • leerlingen pedagogisch en/of didactisch te onderzoeken om hun onderwijsbehoeften te inventariseren;
  • ouders en leerkrachten te adviseren over passend onderwijs.


Naast advisering biedt het KCOO ook gerichte ondersteuning op school. De verschillende rollen van het KCOO worden duidelijk in onderstaande afbeelding.

Meer informatie over het KCOO, de werkwijze, het aanbod en het team is te vinden op de nieuwe website: www.kcoo.openbaaronderwijsgroningen.nl.