Strategie

Waarom doen we wat we doen? Hoe komen we op voor de belangen van onze leerlingen en medewerkers? Dat vind je in ons koersplan voor 2023-2027: Rijk aan kansen (pdf). Daarin vind je 4 centrale thema's die beschrijven waar wij als stichting voor staan en voor gaan. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de schat aan kennis, ideeën en ervaring die tal van betrokkenen uit de hele organisatie met ons hebben gedeeld.

 

Bekijk deze video voor een introductie op onze koers:

4 strategische thema's

Vanuit onze visie, missie en kernwaarden werken wij de komende jaren aan 4 thema's die moeten bijdragen aan een kansrijke leer- en werkomgeving voor al onze leerlingen en medewerkers.

1. Sociaal veilige leer- en werkomgeving

We spreken de ambitie uit om:

  • Te werken vanuit hoge verwachtingen
  • Welbevinden zichtbaar te maken in woord, beeld en daad
  • En heldere en gezamenlijke visie op welbevinden te creëren
  • Te investeren in pedagogische deskundigheid
  • Welbevinden van leerlingen en medewerkers doorlopend te volgen

Wat merken onze leerlingen op het Simon van Hasselt van ons werken vanuit hoge verwachtingen?

2. Sterke basis van kennis en vaardigheden

Dit thema draait om het versterken van basisvaardigheden en vakdidactiek. Daarbij investeren we in burgerschap en digitale geletterdheid, en sluiten we aan op specifieke onderwijsbehoeften.

Hoe speel je bijvoorbeeld in op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met hoogbegaafdheid?

3. Benutten van talenten

We richten ons op:

  • Verbreden van het aanbod op vo-scholen
  • Organiseren van rijke en verlengde schooldagen
  • Initiëren talentenplatform en oriëntatie-activiteiten voor vervolgopleidingen
  • Creëren van ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers

E-labs en ontdeklabs vormen een ingang voor leerlingen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

4. Duurzamer in 2027

In 2027 dragen wij duurzaamheid uit in ons handelen. Daarbij nemen we de komende jaren het voortouw bij overleg over duurzame schoolgebouwen en investeren we in energieneutraliteit en circulaire gebouwen. Ook stimuleren we de vergroening van schoolpleinen.

We gaan voor een duurzame basishouding, energieneutrale gebouwen en groene schoolpleinen.

Wil je meer weten over onze koers en thema's?

Lees dan ons ons koersplan voor 2023-2027: Rijk aan kansen (pdf).