Visie en missie

 

Hoe zien wij de wereld? 

De samenleving en verhoudingen tussen mensen bewegen continu. Daarnaast verandert ons leven doorlopend door technologische en culturele ontwikkelingen. De maatschappij daagt ons uit ons voortdurend aan te passen aan zulke veranderingen. 

Toekomstige generaties krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke uitdagingen als globalisering en klimaatverandering. Daarnaast kent ieder leven uitdagingen op sociaal-emotioneel vlak of bijvoorbeeld rondom gezondheid en werk. 

Mens en samenleving 

Als mens kun je deze uitdagingen aan als je eigenwaarde hebt, stevig in je schoenen staat en je flexibel, empathisch, kritisch en evenwichtig opstelt. Dat kan alleen als je een solide basis hebt, een veilige, toegankelijke en diverse omgeving.  

Tegelijkertijd heeft de samenleving behoefte aan zelfstandige individuen. Aan individuen die beschikken over de juiste kennis om de uitdagingen aan te gaan, én over de vaardigheden om die kennis verder te ontwikkelen. Aan individuen die oog hebben voor elkaar, die hun burgerschap omarmen, die naar hun kunnen een bijdrage willen leveren en hierdoor hun leven lang leren. 

Wat is onze rol? 

Je jeugd vormt de basis voor de ontwikkeling tot een evenwichtig, weerbaar en zelfstandig individu. En het onderwijs dat je volgt speelt daar een cruciale rol in. Dit geeft ons als Openbaar Onderwijs Groningen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Als samenleving in het klein zetten wij ons elke dag in om leerlingen en medewerkers te inspireren en uit te dagen. Via de ervaringen en kennis die zij opdoen in ons onderwijs, vinden onze leerlingen hun weg in de maatschappij. Zij groeien uit tot zelfstandige mensen die voorbereid zijn op hun toekomst. Zij nemen actief deel aan de samenleving, hebben eigenwaarde en tonen respect voor anderen. Zij doen ertoe en handelen daarnaar. 

In die missie slagen wij alleen als de kwaliteit van ons onderwijs hoog is en elke leerling optimale kansen krijgt. Daarnaast moeten leerlingen zich thuis voelen op school, net als hun ouders. Daar werken we elke dag aan. 

In dat proces stimuleren we onze leerlingen en medewerkers om zich continu te blijven ontwikkelen. Daarbij vertrouwen we op elkaar. Zo leren we samen, halen we het beste uit iedereen en groeien we in wie we zijn