Wie we zijn

Boven alles zijn wij mensen, en gaan wij uit van de kracht van de mens. Dat doen wij op basis van de onze kernwaarden. 

 

Kernwaarden

  • We hebben vertrouwen in elkaar: collega’s, leerlingen en ouders. We tonen eigenaarschap door verantwoordelijkheid te nemen voor ons werk. Dit stimuleren we ook bij leerlingen, zodat zij actief leren. Zo kweken zij vertrouwen in hun eigen leerproces, voelen zich er verantwoordelijk voor en presteren met plezier. 
  • We vormen een samenleving in het klein en dat betekent dat we werken aan de onderlinge betrokkenheid bij het onderwijs, de leerlingen en elkaar. We zoeken de verbinding met elkaar door kennis en ervaringen te ontwikkelen en te delen, oog te hebben voor elkaar en te onderzoeken waar en hoe we samen verder komen. Daarbij kijken we naar binnen en naar buiten. 
  • We zijn voortdurend bezig met vernieuwen en ontwikkelen in de volle breedte van onze organisatie. Hieronder valt zowel professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers als de doorontwikkeling van innovatief onderwijs en de ondersteuning hiervan. Of bijvoorbeeld nieuwsgierigheid en onderzoek naar onszelf, ons handelen en onze omgeving. Het leren, het verbeteren van onszelf en daarmee het vergroten van de mogelijkheden voor de leerling zit in ons DNA. 

Dit bepaalt onze cultuur, hoe we met elkaar omgaan en op welke manier we werken. Het geeft houvast en richting voor hoe wij onze missie waarmaken. De aanpak daarvoor beschrijven we in onze strategie.