Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het College van Bestuur. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in het handboek Governance.

 

Onafhankelijke en kritische houding

Door de gekozen samenstellingen van de Raad van Toezicht, en met name de verschillende achtergronden, kunnen de leden onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van het College van Bestuur en ten opzichte van welk deelbelang dan ook. 

Leden van de Raad van Toezicht

  • De heer Eric van Oosterhout, burgemeester gemeente Emmen (voorzitter)
  • Mevrouw drs. M. Storm, Managing Director Wenckebach Institute for Education and Training UMCG
  • De heer Kees Spijk, directeur bij Kees Spijk Advies BV (financieel advies)
  • De heer Prof. Dr. Roel Bosker, hoogleraar onderwijskunde aan de faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen
  • De heer Seerp Leistra, partner/mede-eigenaar van Boer & Croon Management B.V. 
  • Mevrouw Janneke Hermes, CFO en lid van de raad van bestuur van Gasunie

Documenten