Bedrijfsvoering

De dagelijkse ondersteuning van de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen en van het College van Bestuur is in handen van het Ondersteuningsbureau.

 

Hier werken circa tachtig professionals. Hun werk richt zich op de ondersteuning van de aangesloten scholen en het College van Bestuur op onder andere de volgende zaken:

  • Onderwijsinhoudelijke beleidsontwikkeling
  • Financiën
  • Personeels- en salarisadministratie
  • Leerlingenadministratie
  • HR
  • Facilitair
  • Huisvesting
  • ICT
  • Communicatie & Persvoorlichting