Privacyverklaring en -reglement

Wij werken met persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het in- en uitschrijven van leerlingen en de website.

 

Privacyreglementen

Onderstaand privacyreglement maakt duidelijk op welke wijze de persoonsgegegevens in de gehele organisatie worden verwerkt. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: grondslag van de verwerking, beveiliging en rechten van betrokkenen.

Privacyverklaring online middelen

In deze Privacyverklaring van Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (verder te benoemen als Openbaar Onderwijs Groningen) leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt, wanneer de websites van Openbaar Onderwijs Groningen worden bezocht. Het cookiebeleid is hier onderdeel van.

Websites
De verklaring is van toepassing op de corporate website (openbaaronderwijsgroningen.nl), de websites van het primair -, voortgezet – en speciaal onderwijs en de bovenschoolse voorzieningen. Dit betekent onder meer dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op websites van derden die door middel van links met de websites van Openbaar Onderwijs Groep Groningen zijn verbonden.

Persoonsgegevens
Openbaar Onderwijs Groningen gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om die binnenkomen via e-mail, via contactformulieren en de aanmeldmodule VO-school en verwerkt en bewaart deze in overeenstemming met de Wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Aanmeldportaal VO-scholen
Op alle websites van Openbaar Onderwijs Groningen staat (een verwijzing naar) het aanmeldportaal voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling zich inschrijft voor een van onze voortgezet onderwijs scholen zijn wij vanuit de autoriteit persoonsgegevens verplicht verschillende gegevens van de leerling te bevragen. Waaronder BSN-nummer, kopie identiteitsbewijs, contactgegevens, gegevens vorige school en gegevens ouder(s)/verzorger(s).

Delen
De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens met ons heeft gedeeld. Deze zullen nooit met derden worden gedeeld, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft verleend of indien het wettelijk verplicht is.

Controle
Bij het verstrekken van gegevens heeft u ook het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u deze gegevens inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u hiervoor een gespecificeerd verzoek sturen via info@o2g2.nl.
Betreffen het persoonsgegevens die zijn verstrekt via het aanmeldportaal voortgezet onderwijs, dan kunt u deze middels de inlogcode inzien en wijzigen. Op 1 november van ieder kalenderjaar worden alle gegevens verwijderd. Wilt u de gegevens eerder laten verwijderen, dan kunt u een gericht verzoek sturen naar aanmeldingenvo@o2g2.nl.   

Beveiliging
Openbaar Onderwijs Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u desondanks het idee hebben dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@o2g2.nl.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de computer, telefoon of tablet zet op het moment dat de site bezocht wordt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

De websites van Openbaar Onderwijs Groningen maken gebruik van functionele - en analytische cookies ofwel van functionele - , analytische -, en social media cookies.

Functionele cookies
De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de websites. Deze cookies worden standaard geplaatst ook als u deze niet accepteert. 

Analytische cookies
We maken gebruik van analytische cookies om het bezoek van de websites te analyseren. De data die wordt verzameld, doormiddel van Google Analytics, geeft inzicht in het websitegebruik en maakt het mogelijk om de websites te verbeteren en aan te passen aan de behoefte van de bezoeker. Wij verzamelen geen data die terug te herleiden zijn tot een persoon.

Sociale media cookies
Op de websites van Openbaar Onderwijs Groningen tonen we embedded video’s via het social media kanaal YouTube die gedeeld kunnen worden via sociale netwerken, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze bedrijven maken gebruik van tracking cookies, zodat ze u herkennen wanneer u inlogt op een van deze netwerken. Openbaar Onderwijs Groningen maakt geen gebruik van de gegevens die deze bedrijven verzamelen. Voor verdere informatie over de gegevens die deze sociale media bedrijven verzamelen verwijzen wij u naar de betreffende partijen.

Door bij het eerste bezoek op ‘Akkoord’ te klikken geeft u toestemming voor de cookies die Openbaar Onderwijs Groningen gebruikt. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan toegang tot de website verhinderen en/of het functioneren van de website en het gebruiksgemak verminderen.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Openbaar Onderwijs Groningen heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen Openbaar Onderwijs Groningen in overeenstemming zijn met de wet.

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door Openbaar Onderwijs Groningen, kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent over onze reactie. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming:

Openbaar Onderwijs Groningen

  • T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming 
  • Postbus 744
  • 9700 AS Groningen
  • 050 -321 03 00
  • Mail: fg@o2g2.nl

Vragen
Heeft u vragen over de Privacyverklaring of over de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt of de websites waarop die betrekking hebben, dan kunt u contact opnemen met Openbaar Onderwijs Groningen via info@o2g2.nl.

Disclaimer
Naast de Privacyverklaring is een Disclaimer van toepassing op de websites. Deze kunt u hier bekijken.

Wijzigen Privacyverklaring
Openbaar Onderwijs Groningen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.

Algemeen
Stichting Openbaar Onderwijs Groningen, gevestigd aan de Leonard Springerlaan 39, 9727 KB te Groningen onder KvK-nummer 01166995, draagt samen met 20 basisscholen, 13 scholen in het voortgezet onderwijs, vier scholen in speciaal onderwijs en drie bovenschoolse voorzieningen de zorg voor het Openbaar Onderwijs in de Stad Groningen en ommeland.