Integrale veiligheid

Voor Openbaar Onderwijs Groningen als grote onderwijsorganisatie is veiligheid een belangrijk thema.

 

We hebben elke werkdag de verantwoordelijkheid over 17.000 leerlingen, 1900 medewerkers en ca. 60 gebouwen.

Een school moet een veilige plek zijn. Vanuit veiligheid komen leerlingen tot leren. Als bestuur wil Openbaar Onderwijs Groningen dat leerlingen én medewerkers zich veilig en herkend voelen. Als bestuur en scholen bevorderen we proactief een veilige en sociale omgeving voor onze leerlingen en onze medewerkers. Dat komt allereerst tot uiting in het creëren van een veilig, stimulerend en professioneel leerklimaat. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de lerende organisatie die we willen zijn. Dit leren moet in onze ogen plaatsvinden in schone, veilige en goed geoutilleerde gebouwen.

Strategische doelstellingen veiligheid

Voor Openbaar Onderwijs Groningen is veiligheid een belangrijke basis voor leren en ontwikkelen. In het strategisch beleidsplan zijn verschillende doelstellingen opgenomen die ingaan op het thema ‘veiligheid’:

 • alle scholen hebben een veiligheidsplan met een bestuurlijk en een schoolspecifiek deel;
 • het opstellen en inrichten van veiligheids- en privacybeleid inzake ICT;
 • het opstellen en uitvoeren van klimaat- en veiligheidsbeleid gericht op arbo-normen en de  uitgangspunten van ‘Frisse en schone scholen’.

Uitgangspunten veiligheid

Wij hanteren de volgende uitgangspunten aan het gaat om veiligheid:

 • Een school van Openbaar Onderwijs Groningen is een veilige plek. Vanuit ervaren veiligheid komen leerlingen tot leren.
 • Veiligheid richt zich in elk geval op de volgende terreinen:
  • sociale veiligheid (veilige omgeving voor leerlingen);
  • personele veiligheid (veilige omgeving voor personeel en veilig personeel voor leerlingen);
  • fysieke beveiliging (bescherming van gebouw en schoolmiddelen);
  • informatiebeveiliging (bescherming van gegevens omtrent leerlingen, personeel en de school (privacy));
  • continuïteit (bescherming van de operationele schoolfunctie als gevolg van een calamiteit). 
 • Aan veiligheid werk je samen. Een veilige school raakt iedereen. Het vraagt betrokkenheid en inzet van docenten/leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, ondersteunend personeel en ouders.