Vakoverstijgend werken

Gemotiveerd en betrokken; woorden die een aantal maal aan bod komen wanneer we het hebben over Hanneke Venema (Intern Begeleider en Kwaliteitscoördinator op basisschool Meander) en haar deelname aan het High Potential Programma (HPP). Deze woorden hebben niet alleen betrekking hebben op hetgeen zij wil bereiken bij de leerlingen, maar blijken ook uit haar eigen gedrevenheid.

 

Anders kunnen we het niet noemen wanneer iemand, direct na het afronden van de Masteropleiding Learning & Innovation, solliciteert naar een plek in het High Potential Programma. Een bewuste keus. ‘Tijdens en na de studie ben ik steeds bezig geweest met hoe ik het geleerde kan toepassen op onze school. Het HPP was een mooie vervolgstap en gaf me de mogelijkheid om schooloverstijgend mee te denken.

Met name hoe we 21e century skills gaan toepassen in ons onderwijs, waarbij mijn speciale aandacht uitgaat naar de creatieve vaardigheden. Door meer aandacht te hebben voor de creativiteit geef je kinderen de ruimte om zelf te gaan leren; zelf nieuwe dingen uit te voeren. Soms denk je: ‘Dit wordt lastig.’ Maar het lukt ze altijd!, vertelt Hanneke enthousiast.

‘Zelf sta ik achter deze manier van lesgeven en ook Openbaar Onderwijs Groningen wil er mee aan de slag. Door HPP hebben we de mogelijkheid gekregen om het breder te trekken, om de verbinding tussen PO en VO tot stand te brengen.’ Al tijdens de eerste bijeenkomst van HPP vond Hanneke gelijkgestemden. ‘Gerben, docent bij Leon van Gelder, Esther, docent bij Stadslyceum, en ik hadden dezelfde ideeën. We willen vakoverstijgend onderwijs bieden, waarbij creatief schrijven een belangrijk aandeel heeft.’

Wel feedback, geen eindoordeel
Om het grootse doel dat de projectgroep zichzelf  heeft gesteld; het neerzetten van een voorbeeldproject voor de scholen, te behalen wordt er veel tijd en aandacht aan het project geschonken. Hanneke: ‘Naast de HPP-bijeenkomsten komen we geregeld bij elkaar om het project vorm te geven. We vinden het belangrijk dat we op basis van ons onderzoek de lessen samenstellen.

De case-study, waarbij ik vijf hoogbegaafden leerlingen, hun ouders en leerkrachten vragen voorgelegd heb over leren, geeft ons mooie ideeën en adviezen die voor alle kinderen toepasbaar zijn. Zo zeggen deze leerlingen: ‘Ik wil wel de feedback op een opdracht krijgen, maar niet een eindoordeel. Ik lever alleen iets in als ik het zelf goed vind, anders nog niet.’ Waar de geïnterviewde leerlingen behoefte aan hebben is een stappenplan en iemand die hen helpt bij hun ideeën.’

Het liefst neemt Hanneke direct alle scholen mee in deze meer projectmatig vakoverstijgende manier van lesgeven. ‘Ik ben er zo van overtuigd dat dit onderwijs is waar kinderen gelukkig worden, dat ik dit het liefst zo groot mogelijk maak. Dat we het van de PO doortrekken van de PO, naar alle scholen. Het HPP en de RUG geven aan dat ze het eerst op kleine schaal uitgewerkt willen zien. Dus gaan we eerst aan de slag met de groepen 7 en 8 van bassischool Meander en de klassen 1 en 2 van het Leon van Gelder.’

Motivatie en gedeelde visie
De ambitie van Hanneke werkt motiverend voor het team op basisschool de Meander geeft directeur Wieke Zondervan aan. ‘We merken dat de opbrengsten vanuit het HPP en de studie Learning & Innovation een positief effect hebben op het team. Hanneke heeft in deze echt een voortrekkersrol.

Nieuwe initiatieven komen snel van de grond, zoals bijvoorbeeld het Lab2Create. Waarbij we vanuit de inhoud het geheel vorm geven.’ Hanneke: ‘Het is mooi dat we een gezamenlijke visie hebben en dat we die als team kunnen uitdragen. De voorlopige onderzoeksresultaten vanuit mijn masteropleiding uitgevoerd dragen hier zeker aan bij, net als de resultaten van onze collega Marlou. Zij heeft afgelopen jaar de Master Talentontwikkeling & Diversiteit afgerond en ontwikkelt samen met collega’s lessen. Hierin vullen we elkaar goed aan. Daarbij is het in mijn/ons voordeel dat er bij ons op school korte lijnen zijn en dat Wieke zich ook hard maakt om bepaalde voorzieningen te realiseren.’

Motor van het onderwijs
‘Ik denk dat motivatie en betrokkenheid de motor van het onderwijs zijn, voor leerlingen en docenten. Het HPP draagt hier in mijn geval aan bij. Het laat je vanaf de sollicitatiebrief al nadenken over waarom je dit wilt doen. Om vervolgens met een groep gelijkgestemden/enthousiastelingen na te denken over betekenisvol onderwijs.

Het is fijn om dit met elkaar te kunnen delen. Ook omdat je een andere beleving hebt vanuit PO en VO. Wat mij betreft mag dit traject langer duren, zodat we nog meer kennis met elkaar kunnen delen.  Daarom ben ik benieuwd naar het vervolgtraject. We beginnen nu met kleine veranderingen, om uiteindelijk groot te kunnen denken. Wat we nu maken moet niet verdwijnen, maar een goed vervolg krijgen. En wij werken daar, als projectgroep in kleine stapjes naartoe.