Bestuursvoorzitter Theo Douma neemt per 1 september 2020 afscheid van Openbaar Onderwijs Groningen

Na afronding van het eerste strategisch plan en zich bijna zes jaar te hebben ingezet voor Openbaar Onderwijs Groningen, neemt Theo Douma per 1 september 2020 afscheid als voorzitter van het College van Bestuur.

 

Theo Douma: “In 2019 is in samenwerking met de scholen en diensten de uitvoering van het eerste strategisch plan voor Openbaar Onderwijs Groningen afgerond. De nieuwe plannen staan volop in de steigers, zowel binnen de organisatie als voor Curriculum.nu. Zo’n nieuwe fase bracht tegelijk een bezinningsmoment op de toekomst, waarbij de grote afstand tussen werk en thuis ook een rol speelt. Ik kijk met voldoening terug op de afgelopen jaren en blijf mij tot 1 september met dezelfde gedrevenheid inzetten voor het openbaar onderwijs in Groningen.”

Het college van bestuur: Akkelys Lukkes en Theo Douma.
Bestuurslid Akkelys Lukkes en vertrekkend bestuursvoorzitter Theo Douma. Foto: Annet Eveleens (november 2019).

Vernieuwing

De afgelopen jaren is Theo Douma van grote waarde geweest voor de organisatie en zijn er belangrijke veranderingen vormgegeven. Marco de Jong, voorzitter Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen: “In zijn bestuursperiode heeft Theo Douma verscheidene initiatieven ontwikkeld en een belangrijke impuls gegeven om de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau te brengen. Bijzondere aandacht van hem is gegaan naar de invoering van digitale geletterdheid en doorlopende leerlijnen tussen primair en voortgezet onderwijs. Vanuit zijn gedrevenheid en enthousiasme voor onderwijs en -vernieuwing heeft Theo Openbaar Onderwijs Groningen een aanzienlijke stap verder gebracht.”

Als voorzitter van het College van Bestuur gaf Theo Douma onder andere leiding aan een nieuwe ordening en positionering van de scholen in het voortgezet onderwijs, de realisatie van het centrale ondersteuningsbureau en de invoering van het strategisch overlegmodel binnen de organisatie. De organisatie staat er nu financieel beter voor dan bij zijn aantreden.

Focus op coronamaatregelen

De komende tijd blijft Theo Douma zich samen met bestuurslid Akkelys Lukkes, de schoolleiding en alle medewerkers onverminderd inzetten om de coronamaatregelen in goede banen te leiden. Tot 1 september blijft Douma op reguliere wijze verbonden aan Openbaar Onderwijs Groningen en vindt er een zorgvuldige overdracht plaats.

Strategische koers

Het afgelopen jaar is er in co-creatie met de organisatie een nieuwe gezamenlijke koers uitgestippeld, die in nauwe samenwerking tussen de schoolleiding, leidinggevenden en het bestuur verder wordt uitgewerkt. De Raad van Toezicht heeft vertrouwen in de organisatieontwikkeling, bestuurlijke continuïteit en het vervolg van de ingezette koers. De komende tijd zet de Raad van Toezicht zich in om een nieuwe bestuurder aan te stellen. De medezeggenschapsraden en het management worden hier nauw bij betrokken.


Theo Douma en Akkelys Lukkes tijdens de Dag van de Leraar 2019.