Strategisch Beleidsplan

 

Voor de periode 2019-2023 hebben we een nieuw koersdocument strategisch beleidsplan opgesteld. De stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet binnen Openbaar Onderwijs Groningen hebben hun effect gehad in de organisatieontwikkeling en beleidsvoering. Met dit plan bouwen we voort op deze initiatieven.