Strategie

In onze strategische koers (pdf) voor 2019-2023 beschrijven wij hoe we werken aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. Dit is een mix van wat we al deden én wat we willen gaan doen. Dit betekent dat we voortbouwen op wat werkt en op wat we willen bereiken in de toekomst. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de schat aan kennis, ideeën en ervaring die tal van betrokkenen uit de hele organisatie met ons hebben gedeeld.

 

In onze strategie hebben wij onder meer aandacht voor: 

Kansengelijkheid

Ieder leven kent uitdagingen. Of dat sociaal is, economisch, cultureel, emotioneel, op het gebied van gezondheid of op professioneel vlak. De grootte van deze uitdagingen verschilt van mens tot mens. Dit zien we terug op onze scholen.

Alle leerlingen hebben specifieke mogelijkheden en beperkingen. Zij komen vanuit uiteenlopende thuissituaties met verschillen in sociaaleconomische achtergronden. En datzelfde kun je zeggen van onze medewerkers. Het maakt dat niet iedereen dezelfde kansen heeft om mee te doen, om zich te ontwikkelen. Wij stimuleren kansengelijkheid op verschillende manieren.

Het primoraat van Openbaar Onderwijs Groningen richt zich op kansengelijkheid door talentontwikkeling en houdt zicht op ontwikkeling. Dit is een van de initiatieven waarmee wij kansengelijkheid bevorderen.

Actief leren

De term actief leren verwijst naar betrokkenheid van de leerlingen bij het leerproces. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten of discussie in de klas, vaak met groepswerk, in tegenstelling tot passief luisteren. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen streven we dit ‘actief leren’ na. Het maakt leerlingen eigenaar van hun leerproces.

Dit leidt tot leuker en effectiever leren. De leerling staat bij ons altijd centraal, maar het is de onderwijzer die de sleutel in handen heeft.

Burgerschap

Opgroeien gaat niet alleen over kennis opdoen en vaardigheden leren. Een sociale en respectvolle houding en betrokkenheid bij je omgeving, mens en natuur vormen daarin net zulke belangrijke pijlers. Daarom ontdekken onze leerlingen in ons onderwijs zelf hoe je een eigen mening vormt, die van de ander respecteert en op een betekenisvolle manier bijdraagt aan vrijheid, gelijkheid en solidariteit.