Uitgeloot schooljaar 2023-2024, hoe nu verder?

24 maart 2023

We vinden het erg jammer dat wij niet alle aangemelde leerlingen kunnen plaatsen op onze scholen. We kunnen uw teleurstelling over het uitloten ons goed voorstellen. Het is een vervelend bericht. Natuurlijk hadden we het liefst alle leerlingen welkom geheten op onze school. Dat lukt helaas niet, maar we doen er alles aan om u en uw kind goed te begeleiden naar een andere fijne plek voor het volgen van voortgezet onderwijs (VO). Samen met alle VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zetten we ons hier voor in. Hier leest u welke scholen moesten loten.

 

Welke middelbare scholen hebben nog plek?

Wilt u weten op welke scholen in Groningen nog plek is? Hieronder treft u een overzicht*:

Scholen Openbaar Onderwijs Groningen

  • Kamerlingh Onnes: voldoende plekken voor alle aanmeldingen
  • Leon van Gelder: voldoende plekken voor alle aanmeldingen
  • Werkman VMBO: voldoende plekken voor alle vmbo-niveaus
  • Topsport Talentschool: altijd plek voor leerlingen die geselecteerd zijn door een sportbond. Voor de SportLifeStyle richting geldt dat er een klein aantal plekken zijn voor vmbo tl, havo of vwo.
  • Praedinius Gymnasium: voldoende plekken voor vwo
  • Heyerdahl College: alleen met toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs 

Scholen buiten Openbaar Onderwijs Groningen

Voor de scholen buiten Openbaar Onderwijs Groningen kunt u de betreffende website van de school raadplegen.

*hier kunnen geen rechten aan ontleend worden