Loting eerste klas(sen) voortgezet onderwijs schooljaar 2023-2024

16 maart 2023

Na 15 maart 2023 is de termijn van aanmelding voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (VO) in de stad Groningen gesloten. We zijn blij met het aantal leerlingen dat is aangemeld bij onze scholen en het vertrouwen in Openbaar Onderwijs Groningen.  

 

Veel aanmeldingen op H.N. Werkman Stadslyceum, Montessori Lyceum, Montessori Vaklyceum en Simon van Hasselt
Het liefst bieden we natuurlijke elke leerling die zich heeft aangemeld een plek. Helaas hebben we voor een aantal eersteklassers niet voldoende plekken beschikbaar. Dit jaar zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen in de eerste klassen voor de volgende scholen en afdelingen:

  • H.N. Werkman Stadslyceum havo 1, atheneum/havo 1 en atheneum 1
  • Montessori Lyceum, loting atheneum plus en havo
  • Montessori Vaklyceum
  • Simon van Hasselt, loting VMBO start (VVO) en VMBO 1

Loting verricht door notaris
Vanwege het aantal aanmeldingen en de beschikbare plekken, moeten de bovenstaande scholen verplicht loten. De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke notaris en vindt plaats op donderdag 23 maart 2023.

Ouders/verzorgers van leerlingen die zijn aangemeld voor deze scholen ontvangen op 17 maart een e-mail van de school met meer informatie over de loting.

Voor overige informatie over de loting verwijzen wij u naar de websites van de betreffende scholen. Op de websites vindt u naast informatie over de loting ook de procedures en het toelatingsbeleid.

Uitgeloot, hoe nu verder?
Natuurlijk hadden we het liefst alle leerlingen welkom geheten op onze school. Dat lukt helaas niet, maar we doen er alles aan om u en uw kind goed te begeleiden naar een andere fijne plek voor het volgen van voortgezet onderwijs (VO). Samen met alle VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zetten we ons hier voor in.

Welke middelbare scholen hebben nog plek?
Hieronder treft u een overzicht*:

Scholen Openbaar Onderwijs Groningen

  • Kamerlingh Onnes: voldoende plekken voor alle aanmeldingen
  • Leon van Gelder: voldoende plekken voor alle aanmeldingen
  • Werkman VMBO: voldoende plekken voor alle vmbo-niveaus
  • Topsport Talentschool: altijd plek voor leerlingen die geselecteerd zijn door een sportbond. Voor de SportLifeStyle richting geldt dat er een klein aantal plekken zijn voor vmbo tl, havo of vwo.
  • Praedinius Gymnasium: voldoende plekken voor vwo
  • Heyerdahl College: alleen met toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs 

Scholen buiten Openbaar Onderwijs Groningen

Voor de scholen buiten Openbaar Onderwijs Groningen kunt u de betreffende website van de school raadplegen.

*hier kunnen geen rechten aan ontleend worden