Ontwikkelmogelijkheden medewerkers

Zoals iedere leerling zich op een andere manier en in een ander tempo ontwikkelt, zo geldt dit ook voor onze medewerkers. Dat is een van de redenen waarom wij verschillende opleidingen, trainingen en nascholingen organiseren en aanbieden.

 

High Potential Programma

In het voorjaar van 2017 zijn we begonnen met het High Potential Programma. Een ontwikkeltraject dat bestemd is voor leerkrachten en docenten die leiding kunnen geven aan leren. Een programma dat uitnodigt om het talent op het gebied van onderwijskundig leiderschap verder te ontwikkelen en in te zetten voor de leeromgeving van Openbaar Onderwijs Groningen.      

Door het High Potential Programma zijn mooie samenwerkingsverbanden tussen verschillende medewerkers tot stand gekomen, waar vooral de verbinding tussen Primair - en Voortgezet Onderwijs zichtbaar is. Hanneke Venema (Intern Begeleider & kwaliteitscoordinator op basisschool Meander) en Marlieke Engelen (docent Spaans Montessori Lyceum Groningen) vertellen wat het High Potential Programma hen heeft gebracht.