Gelijke kansen voor ieder kind: partijen starten mega-samenwerking

Vandaag ondertekende bestuursvoorzitter Akkelys Lukkes namens Openbaar Onderwijs Groningen het maatschappelijk akkoord ‘Sociale inclusie in het onderwijs’ (pdf). Ook de gemeente, kinderopvanginstellingen en de andere onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs ondertekenden het akkoord. Het doel: samenwerken om de best mogelijke schoolkansen voor elk kind te realiseren.

 

Het akkoord benoemt verschillende mooie initiatieven waar we de komende tijd aan werken:

De komende jaren investeren we samen in nieuwe schoolgebouwen in de noordelijke stadswijken, juist daar waar segregatie aan de orde is. Deze nieuwe scholen bieden niet alleen huisvesting voor het onderwijs, maar ook de omliggende openbare ruimte en het naschoolse aanbod wordt met de wijk ontwikkeld.
Scholen met leerlingen met grotendeels dezelfde achtergronden gaan samen met vriendschapsscholen voor- en naschoolse activiteiten organiseren. Zo krijgen leerlingen van verschillende achtergronden en uit verschillende buurten meer contact met elkaar.
OBS het Karrepad, onze basisschool in de Korrewegwijk, gaat samenwerken met de twee andere scholen in de buurg: St.Franciscus en De Kleine Wereld. Samen trekken deze scholen de informatievoorziening voor ouders gelijk. De drie scholen presenteren zich bijvoorbeeld in een gezamenlijke folder. De folder komt via verschillende kanalen bij ouders terecht.
Deze taskforce moet bekijken of we de aanmelding voor alle basisscholen op dezelfde manier kunnen regelen. Daarmee dragen we bij aan een stabiele leerlingenstroom en een gelijke behandeling voor alle ouders. De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende opvang- en schoolbesturen en de gemeente.
Voor 50 weken per jaar starten we een schools en naschools programma op met optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Dat gebeurt door tijdens schooltijd (scholen) en na schooltijd (kinderopvang en partners in de wijk) meer werk te maken van bewegen, rekenen, taal, gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling en beroepsleven.

De partners verwachten door de gezamenlijke aanpak dat leerlingen met verschillende achtergronden minder worden gescheiden en meer samen naar school gaan. Dat is een belangrijke stap, die ervoor kan zorgen dat elk kind in de gemeente Groningen dezelfde kansen krijgt.

Bestuursvoorzitter Akkelys Lukkes woonde de bijeenkomst, net als de andere ondertekenaars, digitaal bij.
Bestuursvoorzitter Akkelys Lukkes woonde de bijeenkomst, net als de andere ondertekenaars, digitaal bij.

Lukkes zegt hierover: “Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, wij vinden dat elk kind de kansen moet krijgen om talenten te ontwikkelen, om gelukkig te zijn, om succesvol te zijn. Daar doen we elke dag ons uiterste best voor.” Samenwerken geeft volgens haar meer slagkracht: “Ik vind het heel belangrijk dat we daarin samenwerken en dat we elkaar vinden in deze gemeente.”

Gelijke kansen voor iedere leerling

Voor Openbaar Onderwijs Groningen is dit geen nieuw thema. Al jaren zetten we actief in op een goede plek voor elke leerling en kansengelijkheid, zowel intern als extern en met zowel begeleiding als voorzieningen. Zo staan wij in ons strategisch plan stil bij de vraag: Wat kunnen wij als Openbaar Onderwijs Groningen doen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de beste kansen krijgen?