Janine Meins nieuw lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen

Janine Meins treedt per 1 juli 2020 toe tot de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Groningen. De organisatie is blij met de komst van Janine (1971).

 

Portretfoto van Janine Meins, het nieuwe lid van de Raad van Toezicht.
Janine Meins.

Vanaf 2019 is Janine Meins werkzaam als Director Organisational Development & HR bij Oxfam Novib. Daarvoor heeft ze onder meer gewerkt als directeur Stafdiensten op de Hanzehogeschool (2015-2019), als waarnemend bestuurder bij Zonnehuisgroep Noord (2012-2015) en als directeur HR bij British Amercian Tobacco Niemeyer Groningen (2007-2012). Janine Meins studeerde sociaal agogisch werk, creatieve therapie, pedagogische wetenschappen en bedrijfskunde.

Janine Meins is enthousiast over haar toetreding tot de Raad van Toezicht: ‘Openbaar Onderwijs Groningen biedt prachtig basis- en voortgezet onderwijs aan leerlingen uit Stad en Ommeland. Met mijn achtergrond en ervaring wil ik vanuit een adviserende rol hier graag aan bijdragen.’

Voorzitter Marco de Jong: ‘de toetreding van Janine aan de Raad van Toezicht is een mooie aanvulling. Haar kennis en ervaring zijn een belangrijke versterking binnen onze RvT.’

Leden Raad van Toezicht

Naast de nieuw toegetreden Janine Meins bestaat de Raad van Toezicht uit: Marco de Jong, Ineke Donkervoort, Maartje Storm, Kees Spijk, Roel Bosker en Seerp Leistra. De vacature die nu door Meins wordt ingevuld, is ontstaan in verband met verhuizing van een van de leden. Na de wervingsprocedure is Meins unaniem gekozen als de meest geschikte kandidaat. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.