IKC Groenewei opent augustus 2020 in Meerstad

Goed nieuws voor alle kinderen en hun ouders in Meerstad! Deze zomer opent Integraal KindCentrum (IKC) Groenewei haar deuren in het groenste stadsdeel van Groningen. IKC Groenewei biedt opvang en onderwijs in een naadloos concept met één directeur en één gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het kind (0-13 jaar).

 

De medewerkers van de kinderopvang en de school vormen één team. De naam Groenewei past bij de wijk waarin de school staat én het groene karakter van het onderwijs en de kinderopvang.

> Bekijk de borchure (pdf)

Groen licht tijdelijke locatie

IKC Groenewei start in augustus 2020 in een tijdelijke locatie aan de Texelaar 33 in de gelijknamige wijk Groenewei. Op woensdag 8 april maakte de gemeente Groningen de plannen definitief bekend voor realisatie van de tijdelijke locatie.

Project-directeur Wieke Zondervan is enthousiast over het IKC in wording: “Ik ben erg blij met deze belangrijke stap! Het tijdelijke onderkomen van het IKC heeft straks vanaf het begin af aan al een speciale indeling, passend bij de visie. Er worden grote gezamenlijke leerpleinen gecreëerd en plekken voor spelen en buiten-onderwijs. Op deze manier komt de integrale visie op leren en ontwikkelen tot leven en is er veel ruimte voor verandering en vernieuwing.”

Tekst gaat door onder afbeelding.

Zondervan: “Peuters en kleuters kunnen samen spelen om de overgang van kinderopvang naar school soepel te laten verlopen. IKC Groenewei maakt het mogelijk dat kinderen 12 jaar lang met elkaar de verschillende fasen doorlopen, van kinderopvang tot het voortgezet onderwijs.”

De visie van IKC Groenewei

Het plezier van kinderen bij het spelen en leren staat voorop. Veiligheid, vertrouwen, verbondenheid en uitdaging zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Creativiteit, digitale vaardigheden, samenwerken en kritisch denken zijn daarnaast belangrijke pijlers. Het onderwijs is gericht op duurzaamheid, vitaliteit en bewegen. Het leren speelt zich grotendeels af op instructieplekken, leerpleinen en in de omgeving van Groenewei.

Actief onderwijs

Leerlingen werken met hun leerkracht in hun eigen stamgroep, op een vaste plek rond het leerplein. Naast rekenen en taal is er veel aandacht voor wereldoriënterende en culturele vakken en ontwikkelen leerlingen vaardigheden in samenwerken, zelfstandigheid, eigenaarschap, planmatig werken en reflectie. Ook bewegend leren krijgt bij ons veel aandacht. Iedere leerkracht heeft een eigen vakspecialisme waardoor er een breed lesaanbod van hoge kwaliteit wordt geleverd.

Opvang brengt onderwijs in de praktijk

Omdat de medewerkers van de opvang en het onderwijs nauw samenwerken, bieden de activiteiten van de buitenschoolse opvang een aanvulling op de thema’s die ook in de klas behandeld worden. Kinderen die les gehad hebben over de natuur, gaan naar buiten om natuurlijk knutselmateriaal te vinden. Gaat het over sport in de les? Dan kunnen kinderen bij de opvang lekker bewegen. Er is een breed aanbod aan activiteiten, sport en cultuur.

Nieuwbouw

Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2022 de nieuwbouw van IKC Groenewei in gebruik genomen. IKC Groenewei is daarmee de eerste permanente school van Meerstad en één van de eerste IKC’s van Groningen. Zowel de bestaande Meeroeversschool (VCOG) als IKC Groenewei bieden dan elk plek aan 450 leerlingen. De gezamenlijke capaciteit van 900 leerlingen past bij de prognose in 2040 in Meerstad.

IKC-vorming

IKC Groenewei is een samenwerking tussen Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) en Openbaar Onderwijs Groningen. De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de IKC-vorming in Groningen. De samenwerking en gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen van kinderen van 0-13 jaar is volop in ontwikkeling en krijgt tussen 2020 en 2022 gestalte in de vorm van in elk geval vier IKC in Groningen.

Interesse in IKC Groenewei?

Bekijk dan ook onze brochure (pdf)