De OnderwijsWerkplaats Groningen: onderzoek in onderwijs

Voor vernieuwend onderwijs is een onderzoekende en lerende houding van leerkrachten en directie noodzakelijk. 

 

De OnderwijsWerkplaats Groningen, een samenwerking tussen Openbaar Onderwijs Groningen, de RUG/GION, de Hanzehogeschool en het Innovatiefonds Leren van de Gemeente Groningen, begeleidt en financiert onderzoek in het primair en het voortgezet onderwijs. 

Een interview met Tom Drukker, programmaleider Onderzoeksagenda Openbaar Onderwijs Groningen, kun je lezen op pagina 4 van de Werkveldkrant PArtner .