Nieuwe voorzitter en lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen

Per 1 oktober 2021 is Ineke Donkervoort voorzitter van de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen. Op diezelfde dag is Janneke Hermes als nieuw lid toegetreden tot de raad van toezicht. We zijn blij met de beide benoemingen, waarmee de raad van toezicht weer voltallig is.

 

Op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van Openbaar Onderwijs Groningen heeft de gemeenteraad van Gemeente Groningen Janneke Hermes (1978) benoemd in haar functie als lid raad van toezicht.

Lid Raad van Toezicht, Janneke Hermes

Janneke Hermes is CFO en lid van de raad van bestuur van Gasunie. Binnen de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen maakt Janneke deel uit van de auditcommissie en zal zij zich richten op de domeinen Finance & Control, Vastgoed en Duurzaamheid.

Voorzitterschap raad van toezicht

Waar Janneke Hermes een nieuw gezicht is binnen de raad van toezicht, is Ineke Donkervoort al langer lid van de raad. Sinds oktober 2015 is zij op voordracht van de gemeente lid van de raad van toezicht, vicevoorzitter en voorzitter van de auditcommissie.  Met ingang van 1 januari 2021 heeft zij de functie van voorzitter waargenomen. Inmiddels hebben de andere leden van de raad van toezicht Ineke gevraagd de functie van voorzitter voor de duur van haar lidmaatschap van de raad van toezicht te bekleden. Zij was daartoe bereid en haar benoeming gaat per 1 oktober in. Naast het voorzitterschap van de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen is Ineke Donkervoort betrokken bij diverse andere maatschappelijke organisaties, onder meer als toezichthouder en adviseur.

 Voorzitter Raad van Toezicht, Ineke Donkervoort

Leden raad van toezicht

Naast het nieuw toegetreden lid Janneke Hermes en Ineke Donkervoort als voorzitter bestaat de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen nu uit Maartje Storm, Kees Spijk, Roel Bosker, Janine Meins en Seerp Leistra. De vacature die door Janneke Hermes wordt ingevuld, is ontstaan door het vertrek van de toenmalige voorzitter Marco de Jong. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De leden van de raad kiezen uit hun midden een voorzitter.