Hoe gaan onze basisscholen om met de landelijke coronamaatregelen?

Afgelopen dinsdag gaf de minister-president weer een persconferentie. Daarin vertelde hij dat de coronamaatregelen van nu in ieder geval gelden tot en met 20 april. Dat is een teleurstelling voor iedereen. We zien dat leerlingen, ouders, verzorgers, leerkrachten en ander personeel op school heel graag terug willen naar de manier van leven van vóór de coronacrisis.

 

Wij willen zelf ook niets liever. Helaas lukt dat nu nog niet. We krijgen regelmatig vragen van ouders over corona en willen hier graag duidelijkheid over geven. Daarom laten wij in deze tekst aan alle ouders, verzorgers en betrokkenen bij onze scholen weten hoe wij hiermee omgaan.

We zien en waarderen uw betrokkenheid bij de school

We merken dat corona veel losmaakt in de samenleving. Daar staan wij middenin. Dat geldt ook voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze scholen. Zij nemen ook de moeite om hun mening met ons te delen. Velen denken met ons mee of kloppen aan met kritische geluiden. Daarvan leren we de hele tijd en daardoor doen we het elke dag weer beter dan gisteren.

We respecteren uw mening

Zeker voor zoiets groots als corona, waar we allemaal mee te maken hebben, verdient iedereen de ruimte om een eigen mening te vormen en die uit te spreken. Dat respecteren we. Sterker nog: het respecteren van ieders mening is een belangrijke waarde in ons openbare onderwijs.

De maatregelen van de overheid zijn niet optioneel

Wij kunnen en willen niet afwijken van maatregelen van de overheid en we vertrouwen op de experts van het RIVM en de GGD. De overheid is de enige die beslist over de regels en voorwaarden rond corona. Daar hebben we het samen met u, leerlingen en medewerkers allemaal mee te doen.

De coronaperiode vraagt veel van ons allemaal

De school, van leerkracht tot conciërge en secretariaat tot de leiding van de school: iedereen heeft het doel om zo goed mogelijk te werk te gaan. Daarbij staat goed en veilig onderwijs voor de leerlingen op de eerste plaats. En de ene keer kunnen we beter voldoen aan wat ouders en betrokkenen van ons verwachten dan de andere keer. Vanuit school vragen we daarom om uw begrip.

U hoort altijd zo goed en zo snel mogelijk van ons wat er gaat gebeuren

Wij voelen ons samen met de overheid, GGD en RIVM verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie. Het contact met GGD en andere organisaties kost wel tijd. U kunt erop rekenen dat we nieuwe informatie altijd zo goed en snel mogelijk aan u laten weten.

Doordat wij veel berichten krijgen, kunnen we helaas niet altijd direct antwoorden

Dit betekent niet dat we u niet horen. We begrijpen als geen ander dat deze periode spannend is, helemaal als het om uw kinderen, onze leerlingen gaat. Weet dat we u horen en zien. En weet dat we daarbij altijd voorrang geven aan het organiseren van ons onderwijs.

Wat gebeurt er als iemand op school corona heeft?

Is een leerling of medewerker in nauw contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus? Dan heeft de regering bepaald dat die 5 dagen thuis moet blijven. Dat betekent dat als een leerling besmet is, de hele klas of groep thuis moet blijven. Tijdens deze 5 dagen zorgen wij voor onderwijs op afstand. Omdat we in groep 4 tot en met 8 werken in kleinere groepjes, hoeft bij een besmetting niet altijd de hele klas thuis te blijven. Dit verschilt per situatie en wordt bepaald door de GGD.

  • Na 5 dagen kunnen leerlingen en leerkrachten zich laten testen
    Is de uitslag negatief (en de leerling of leerkracht is dus niet besmet), dan kan de leerling of leerkracht de volgende dag weer naar school. Vanaf dat moment stopt het onderwijs op afstand en gaan we verder met onderwijs op school.
  • Doet een leerling geen coronatest? Dan moet de leerling 5 dagen langer thuisblijven
    Omdat we dan ook weer onderwijs op school geven, kunnen wij daarnaast geen onderwijs op afstand garanderen voor leerlingen die nog 5 dagen thuis moeten blijven. Daarom adviseren wij om na 5 dagen een test te doen.

Wij doen op school geen vaccinaties bij leerlingen en een coronatest is altijd de keuze van de ouder/leerling

Soms krijgen wij hier vragen over. Het is voor minderjarige kinderen altijd aan de ouders om hier de juiste keuze in te maken. En dat is altijd op vrijwillige basis. Heeft een leerling klachten die passen bij corona? Of heeft de leerling contact gehad met iemand met corona? Dan raden we aan via de GGD een test te doen. Dit geeft zekerheid over de gezondheid en als blijkt dat die leerling geen corona heeft, geeft dit ook weer meer bewegingsvrijheid.

We zetten alles op alles voor ons onderwijs

In deze bijzondere tijden mag u erop vertrouwen dat we vanuit visie, expertise en ervaring vanuit onze scholen in goede samenwerking met de GDD en het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen steeds met grote zorg en aandacht een aanpak kiezen die past binnen de landelijke maatregelen. De hele organisatie van ons onderwijs richt zich er altijd op om elke leerling het beste te bieden, ook in deze bijzondere tijden.

We doen het samen!

Samen met ouders, leerlingen en medewerkers zetten we alles op alles om prettig en veilig naar school te blijven gaan. Een antwoord op verdere veelgestelde vragen en laatste updates kunt u ook vinden op www.o2g2.nl/coronavirus.

 

Met hartelijke groet,
College van Bestuur Openbaar Onderwijs Groningen, mede namens de schoolleiding van:

de Petteflet, de Pendinge. De Starter, de Ploeg, het Karrepad, IKC Groenewei, de Sterrensteen, de Vuurtoren, de Swoaistee, IKC Borgman Oosterpoort/Oosterpark/Ebbinge, de Brederoschool, de Driebond, de Oosterhoogebrugschool, de Haydnschool, de Feniks, Meander, de Boerhaaveschool en de Beijumkorf.