Nieuwsblog: ontwikkelingen coronavirus

In dit blog delen we nieuws over het coronavirus en ons onderwijs. We werken dit artikel dagelijks bij op momenten dat daar aanleiding voor is.

> Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn.
> Verder werken wij volgens de meest actuele protocollen voor het onderwijs.

Laatste update: 4 november om 12.20 uur.

 

4 november, 12.20 uur

 • Nieuwe coronamaatregelen

Op dinsdag 2 november was er een persconferentie over het coronavirus. Daarin maakte de overheid nieuwe maatregelen bekend. Deze gaan in per zaterdag 6 november. De belangrijkste verandering voor ons onderwijs is dat volwassenen 1,5 meter afstand moeten houden. Leerlingen en ouders horen via de leiding van de school wat dit betekent voor hun schoollocatie.


20 september, 10.21 uur

 • Versoepelingen coronamaatregelen

Afgelopen dinsdag was er een persconferentie waarin versoepelingen rond corona bekend zijn gemaakt. Deze brengen voor onze scholen een aantal veranderingen met zich mee. Het vervallen van de mondkapjesplicht in de gangen en de 1,5 meter afstandsregel, zijn in het voortgezet onderwijs stappen in de richting van het ‘oude normaal’. Voor het primair onderwijs zijn de quarantaineregels versoepeld; als een leerling thuis zit met corona, hoeft vanaf 20 september in principe niet meer de hele klas in quarantaine.

Voor de collega’s op het Ondersteuningsbureau verandert er in eerste instantie minder. Zij werken sinds de zomervakantie volgens een schema afwisselend thuis en op kantoor aan de Leonard Springerlaan. Die werkwijze blijft in elk geval tot de herfstvakantie van kracht.

We hebben vrijdag ouders en collega’s per brief geïnformeerd wat de versoepelingen exact inhouden voor het primair en het voortgezet (speciaal) onderwijs.21 juni, 15.15 uur

 • Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 26 juni

Vanaf 26 juni maakt de overheid de geldende coronamaatregelen soepeler. Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Hieronder leest u hoe we hiermee omgaan binnen Openbaar Onderwijs Groningen. Let op: de overheid heeft de officiële landelijke afspraken voor het onderwijs nog niet bekend gemaakt. Hier leest u wat we tot nu toe weten.

Algemeen
Vanaf 26 juni mogen basisscholen en middelbare scholen naast de lessen weer meer activiteiten organiseren. Ook binnen Openbaar Onderwijs Groningen volgen we dit overheidsbeleid: het is voor alle scholen vanaf 26 juni toegestaan de versoepelingen toe te passen. Zo kunnen we het werken in bubbels van leerlingen loslaten. Hierdoor kunnen leerlingen weer met andere leerlingen van buiten hun groep werken op school. Ook een eindmusical, schoolkamp, diploma-uitreiking of een uitstapje organiseren wordt niet meer afgeraden.

Een aantal maatregelen blijft gelden
Ondanks de versoepelingen blijven de volgende regels van belang en onderdeel van ons onderwijs:

 • regelmatig handen wassen en de geldende hygiëneregels volgen;
 • 1,5 m afstand houden waar dit nu ook geldt;
 • testen bij klachten en preventief (thuis) zelftesten van medewerkers en leerlingen van onze middelbare scholen;
 • het snottebellenbeleid in het basis- en speciaal onderwijs;
 • bron- en contactonderzoek (BCO) en bijbehorende acties zoals beschreven in ons stappenplan;
 • mondkapjesplicht voor het middelbaar (speciaal) onderwijs;
 • regels voor thuis blijven (quarantainebeleid) na een vakantie in een rood of oranje gebied.

De veranderingen blijven waarschijnlijk gelden tot de start van het nieuwe schooljaar. Aan het eind van de zomervakantie bekijken we de situatie opnieuw. Als er dan iets verandert, laten we dat weten aan medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers.

De PO-raad en VO-raad schrijven deze week een vernieuwd servicedocument
In dit servicedocument staan de landelijke afspraken over de versoepelingen. We houden dit goed in de gaten en we laten het weten aan medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers als er hierover belangrijk nieuws te melden is.

Communicatie vanuit de scholen
Onze scholen kunnen zelf kiezen hoe ze omgaan met de versoepelingen tot aan de zomervakantie. Daarom krijgen ouders/verzorgers, wanneer dat nodig is, informatie vanuit de school van hun kind.


3 juni, 11.08 uur


27 mei, 14.44 uur

 • Uiterlijk 2 juni gaan alle leerlingen in het voortgezet onderwijs weer naar school

  Een aantal scholen start al op 31 mei of 1 juni. Leerlingen krijgen het lesrooster en startmoment via de school. Vanaf dat moment krijgen zij weer elke schooldag les op school. Daar zijn we heel blij mee, want uiteindelijk is dat het beste voor de leerlingen. Het is goed voor hun schoolprestaties én hun welzijn. Daarbij moeten we er samen voor zorgen dat dit veilig gebeurt.

  Daarom hanteren we coronaregels, maken we extra goed schoon, zorgen we voor looproutes en spatschermen, stellen we zelftesten beschikbaar en krijgen ouders, verzorgers en medewerkers een brief waarin staat hoe we de komende periode goed en veilig lesgeven. Heb je als leerling, ouder, verzorger of medewerker vragen of opmerkingen? Laat het gerust weten aan de leiding van de school.

  Samen zorgen we ervoor dat we ons onderwijs zo goed en veilig mogelijk kunnen verzorgen. Net zoals we in de periode van thuisonderwijs hebben gedaan. Dat was niet altijd gemakkelijk. Maar dankzij de toewijding, steun en inzet van ouders, verzorgers, leerlingen en onze medewerkers, hebben we het onderwijs al die tijd toch maar mooi voortgezet. Het geeft ons vertrouwen dat we ook de komende weken tot de zomer samen sterk staan.

20 mei, 15.06 uur

 • Binnenkort kunnen onze leerlingen in het (speciaal) voortgezet onderwijs thuis zelftesten doen

  De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Door preventief thuis testen kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel al opsporen als iemand (nog) geen klachten heeft. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs op school zoveel mogelijk door kan gaan en we eerder naar een situatie kunnen waarin leerlingen weer een volledige schoolweek krijgen.

  • Vanaf binnenkort krijgen onze leerlingen in het (speciaal) voortgezet onderwijs zelftesten mee naar huis om zichzelf 2x per week thuis preventief (zonder dat de leerling klachten heeft) te testen op het coronavirus.

  • Wanneer dit precies kan, verschilt per school. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de bezorging van de zelftests.

  • In deze flyer (pdf) leest u hoe de test werkt en wat een leerling moet doen bij een positieve of negatieve testuitslag.

  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.Maakt een leerling geen gebruik van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen, de leerling kan gewoon naar school.

  • Het gebruik van de zelftest thuis is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes.

  • Heeft een leerling (milde) klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting? Dan kan die geen zelftest thuis afnemen, maar wordt gevraagd om direct een afspraak te maken voor een coronatest bij de GGD. Dat kan via www.coronatest.nl of telefoonnummer 0800 1202.


22 april, 14.25 uur

 • Ouders, verzorgers en leerlingen hebben inmiddels informatie over zelftesten gehad

  De zelftesten zijn alleen bedoeld voor mensen zonder klachten. Heb je klachten? Bel de GGD op 0800-8101 (medewerkers) of 0800-1202 (ouders, verzorgers en leerlingen).

  Daarnaast zijn de zelftesten bedoeld voor:

  • onze medewerkers
  • en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die 'categorie 3-contact' hebben gehad met iemand met corona

Met onze beslisboom (pdf) kun je bekijken of je een zelftest kunt gebruiken.

Een test doen is nooit verplicht
Heeft iemand geen klachten? Dan mag die persoon altijd naar school of op school blijven, ook zonder een zelftest te doen. Natuurlijk vinden wij een veilige en gezonde school wel belangrijk. Daarom werken wij mee aan het landelijk beleid rondom zelftesten in het onderwijs. Zo vinden we besmettingen op tijd en kan ons onderwijs veilig doorgaan.

Voor leerlingen onder de 16 jaar moet een van de ouders of verzorgers wel toestemming geven voordat de leerling een zelftest kan doen. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen voor zichzelf bepalen of zij een zelftest willen doen. 

Wil je meer weten over wat de regels zijn voor zelftesten en hoe wij die gebruiken? Kijk dan op lesopafstand.nl/zelftesten.


8 april, 15.13 uur

 • Informatie over zelftesten komt volgende week

  Zoals u in de vorige update kunt lezen: Vorige week ontvingen we vanuit het ministerie van OCW de eerste bericht over de werkwijze en regeling voor het zelftesten in het onderwijs. We werken er nu hard aan om deze informatie te vertalen naar een werkwijze in de praktijk in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. We hadden de verwachting om u deze week hierover verder in te lichten. 

  Op dit moment hebben we echter nog niet alle informatie van de overheid ontvangen. Dit betekent dat enkele onderwerpen nog om verdere uitwerking en meer duidelijkheid vragen. Hier zijn we van afhankelijk om de aanpak rond het zelftesten af te maken. Ondertussen bereiden we ons uiteraard zo goed mogelijk voor. We verwachten dat wij ouders, leerlingen en medewerkers volgende week verder kunnen informeren.

  Ondertussen blijven we samen prettig en veilig naar school gaan volgens de huidige afspraken en maatregelen zoals deze vanuit de schoolleiding en het bestuur met u zijn gecommuniceerd.


2 april, 13.17 uur

 • Zelftesten in het onderwijs

  ‘Zelftesten’ is op dit moment een veel besproken onderwerp. Hierover ontvingen alle scholen gister een brief van het ministerie van OCW. De informatie is een eerste aanzet voor de werkwijze en regeling voor het zelftesten in het onderwijs. De overheid geeft hierin ook aan dat enkele onderwerpen nog om verdere uitwerking vragen.

  Binnen Openbaar Onderwijs Groningen maken we de komende tijd vanuit deze informatie een vertaling naar de praktijk van alledag op onze scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. We verwachten hier eind volgende week meer informatie over te kunnen sturen aan ouders, leerlingen en medewerkers.

  Ondertussen blijven we samen prettig en veilig naar school gaan volgens de huidige afspraken en maatregelen zoals we deze vanuit de schoolleiding en het bestuur met iedereen zijn gecommuniceerd. We wensen iedereen voor nu een fijn paasweekend!


26 maart, 8.52 uur

 • Hoe gaan onze basisscholen om met de landelijke coronamaatregelen?

  We krijgen regelmatig vragen van ouders over corona en willen hier graag duidelijkheid over geven. Daarom lichten we in deze tekst toe hoe wij met de coronasituatie omgaan op onze basisscholen.


10 maart, 13.57 uur

 • De regels en richtlijnen op een rij

  De afgelopen periode kregen ouders/verzorgers en leerlingen via de scholen te horen hoe zij les krijgen en hoe we omgaan met de coronamaatregelen. Voor de volledigheid geven we hier nog even de situatie van nu op een rij.

  Voor iedereen:


  Voor basisscholen en speciaal onderwijs:

  • De basisscholen zijn volledig open. Op de website van de Rijksoverheid vind je welke maatregelen hiervoor gelden. De precieze invulling hiervan kan per school verschillen, omdat we rekening moeten houden met onder andere de beschikbare ruimte, de bemensing en benodigde onderwijsvoorzieningen. Leerlingen en ouders/verzorgers horen het via hun school als hierin iets verandert.


  Voor het voortgezet onderwijs:

  • Vanaf woensdag 3 maart gaan alle leerlingen in het voortgezet onderwijs weer minimaal één dag in de week naar school. Daarbij volgen we de maatregelen van de Rijksoverheid. Hoe dat is geregeld, verschilt ook hier per school omdat we rekening moeten houden met onder andere de beschikbare ruimte, de bemensing en benodigde onderwijsvoorzieningen. Leerlingen en ouders/verzorgers horen het via hun school als hierin iets verandert.
  • Het centraal examen gaat dit jaar door. Daarbij zijn waarschijnlijk wel maatregelen nodig. Onze scholen bekijken hoe we dit het best kunnen doen. Zodra hierover meer bekend is, informeren we betrokken leerlingen en ouders/verzorgers via de school. Je vindt meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

   


6 februari, 15.08 uur

 • Aangepast beleid neusverkoudheid bij basisschoolleerlingen

  Vrijdagavond 5 februari is het OMT met een nieuw advies gekomen betreffende het 'snottebellenbeleid'. Dit is anders dan in de brief (aan de ouders van onze basisschoolleerlingen) van donderdag 4 februari staat. 

  Voor kinderen van 4-12 jaar die naar de basisschool gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf maandag 8 februari aangepast. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven.


  Leerlingen moeten thuisblijven als/bij: 

  • verkoudheidsklachten (zoals loopneus die normaal niet voorkomt, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
  • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. 
  • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
  • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
  • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.


  Leerlingen hoeven niet thuis te blijven bij:

  • af en toe hoesten.
  • astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 


  Zie voor meer informatie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

  Verwacht wordt dat de PO-raad maandag 8 februari met een aangepaste beslisboom komt. Zodra die binnen is wordt deze met u gedeeld.


5 februari, 9.27 uur

 • Vanaf maandag 8 februari gaan (speciale) basisscholen weer open 

De overheid heeft dat besloten, omdat onderzoek laat zien dat kinderen een beperkte rol spelen in de verspreiding van het virus, inclusief de Britse variant. Dat vinden wij goed nieuws, want nergens leer je zo fijn als op school. Tegelijkertijd is het van essentieel belang dit goed en veilig doen.

Zo’n nieuwe fase kan spannend zijn en zorgt opnieuw voor allerlei regels. Voor ouders, verzorgers, onze leerlingen en voor ons. Want het schoolgaande leven zoals we het eerder gewend waren en het liefst weer zouden willen is nog niet mogelijk.

Ouders en verzorgers van leerlingen op onze (speciale) basisscholen hebben gisteren van ons een brief gehad. Daarin staat hoe we er samen voor zorgen dat de scholen veilig weer open kunnen.

Belangrijk: het definitieve protocol van de PO-raad is gisteravond verschenen
In dat protocol geeft de PO-raad regels en handvatten voor het (speciaal) basisonderwijs.  Doordat wij deze dagen snel moesten schakelen, is het protocol nog niet helemaal verwerkt in onze aanpak en bovengenoemde brief. Als de regels of onze aanpak door dit protocol moeten veranderen, krijgen ouders en verzorgers van ons een nieuw bericht.

Als alle regels en richtlijnen helemaal duidelijk zijn, werken wij ook de veelgestelde vragen onderaan deze pagina bij.


8 januari, 15.41 uur

 • Mededelingen over ons onderwijs van nu en komende tijd

Leerlingen krijgen onderwijs op afstand
We zetten alles op alles om onze leerlingen, op afstand en vaak samen met hulp van ouders en verzorgers, ook in deze periode van lockdown goed onderwijs te kunnen bieden. Waar nodig en mogelijk organiseert de school bepaalde onderwijsactiviteiten wél op school.

Het is goed om te weten dat wij een zorgvuldige keuze hebben gemaakt vanuit het oogpunt van kwaliteit en eenduidigheid. Met de organisatie van ons onderwijs zoals is ingezet op onze scholen, hebben we (online) maximaal les kunnen geven, al vanaf vóór de kerstvakantie.

De schoolexamens vinden de komende periode plaats op school
Dit geldt voor leerlingen uit de examenklassen, maar kan ook gelden voor leerlingen uit de voorexamenklassen. De schoolexamens zijn uiteraard volgens de laatste richtlijnen georganiseerd. De leerlingen krijgen het rooster en nadere informatie vanuit de schoolleiding.

Als de lockdown langer duurt, dan zullen wij vanaf 18 januari weer fysieke lessen opstarten voor de examenleerlingen. We hebben ons hier goed op voorbereid, om een soepele overgang naar veilig kwalitatief gecombineerd lesgeven online en fysiek te organiseren. Dit doen we uiteraard alleen als dit past binnen de geldende maatregelen van de overheid.

Op dinsdag 12 januari geeft de regering een persconferentie
Daarin laat de regering weten of de lockdown en de periode met online onderwijs worden verlengd. Natuurlijk hopen we dat we snel alle leerlingen weer op school kunnen ontvangen. In elk geval horen onze leerlingen in de dagen na de persconferentie via hun school wat de volgende stappen zijn.

Heeft u als leerling, ouder of verzorger vragen over het onderwijs of de noodopvang?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de docent of de leiding van de school. We willen u tot slot graag nogmaals laten weten dat uw betrokkenheid bij ons onderwijs en de lessen van uw kind(eren) erg wordt gewaardeerd! Hartelijk dank daarvoor.   


17 december, 9.27 uur

 • Informatie over examenleerlingen en het praktijkonderwijs toegevoegd

De vragen:

 • Wat betekent de nieuwe lockdown voor examenleerlingen en het praktijkonderwijs?
 • In welke gevallen gaat een leerling wel naar school?

zijn nu toegevoegd aan de veelgestelde vragen.   


16 december, 14.27 uur

 • Veelgestelde vragen bijgewerkt

De antwoorden op de veelgestelde vragen kloppen nu weer bij de nieuwe lockdown tot 18 januari 2021.   


16 december, 10.33 uur

 • ?Tot maandag 18 januari: onderwijs op afstand

?Hiermee volgen we de landelijke regels voor het onderwijs. In sommige speciale gevallen kan de school bepalen dat onderwijs wél op school gebeurt. De school laat het op tijd weten aan de leerling en ouders/verzorgers als de leerling naar school moet.

Noodopvang tijdens schooluren voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs
Tijdens schooluren regelen onze scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers met een cruciaal beroep en voor leerlingen waarmee vanwege uitzonderlijke of kwetsbare omstandigheden afspraken zijn gemaakt vanuit school. Gezinnen waarvan één ouder/verzorger een cruciaal beroep beoefent wordt gevraagd om in eerste instantie zelf voor opvang of oppas te zorgen. Het aanvragen van noodopvang verloopt via de school van uw kind(eren). Hier wordt al hard aan gewerkt.

Omschakelen tot kerstvakantie
Alle scholen doen hun uiterste best om het onderwijs op afstand voor elke leerling goed vorm te geven. Hierin hebben we de afgelopen maanden al veel voorbereid. Toch betekent de lockdown ook voor ons een flinke omschakeling. Woensdag 16 december zien we daarom als een overgangs-dag. Dat betekent dat het onderwijs op afstand op die dag niet in alle gevallen voor de hele dag vlekkeloos verloopt.

Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen van de school meer informatie
Elke school heeft een eigen rooster en planning in de dagen tot de kerstvakantie en daarna. U hoort van de school hoe dit programma er in digitale vorm uitziet. Voor de start van de eerste schoolweek in 2021 hoort u uiteraard van ons als er nieuws is over het afstandsonderwijs. Zonder tegenbericht kunt u uitgaan van de informatie die u deze dagen ontvangt.

Verder begrijpen we dat het ook voor ouders en verzorgers een hele klus is, dat leren op afstand. Als we iets voor u kunnen betekenen in deze bijzondere tijden, vraag het dan gerust aan de schoolleiding en onze docenten/leerkrachten.   


15 december, 21.30 uur

 • ?Magister hapert nu en dan door grote drukte

?Door grote drukte werkt Magister nu en dan wat minder goed. De brief met meer informatie over de komende periode gericht aan alle ouders/verzorgers van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) kan hierdoor met vertraging binnenkomen. Magister geeft aan dat alle mailingen echter goed verwerkt worden en bij de ontvanger binnenkomen. De systemen worden in de gaten gehouden om de juiste werking te garanderen.


15 december, 17.26 uur

 • Ouders/verzorgers en medewerkers vinden informatie in onze brief van vandaag

Voor ouders/verzorgers: in onze brief staat meer informatie over de komende periode. Heeft u deze nog niet gehad, dan volgt die gauw. Ook geeft de school van uw kind extra informatie waar dat nodig is.

Voor onze medewerkers: je krijgt spoedig een nieuwsbrief met daarin de laatste stand van zaken.

Op de ochtend van 16 december werken we ook dit nieuwsblog en de veelgestelde vragen op deze pagina bij. Het kan zijn dat de veelgestelde vragen op dit moment niet de juiste antwoorden geven voor de situatie van nu.


14 december, 14.31 uur

 • Vanavond persconferentie over eventuele sluiting

In de media gaat sinds vanmiddag informatie rond over een mogelijke vergaande lockdown en de daarbij horende aangescherpte maatregelen in Nederland, ook voor het onderwijs. Uiteraard moeten we de persconferentie van minister Rutte (vanavond 19.00 uur) afwachten voor de daadwekelijke bevestiging hiervan.

Ondertussen treffen alle scholen de nodige voorbereidingen zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op de situatie die wordt aangekondigd. We houden er sterk rekening mee dat dit vanaf woensdag een alternatief programma kan zijn met een vorm van onderwijs op afstand. Er is géén sprake van een vervroegde vakantie.

Morgen, dinsdag 15 december, ontvangen ouders en medewerkers van ons heldere informatie wat de nieuwe maatregelen betekenen voor de lessen van leerlingen en het werk van medewerkers.

1 december, 10.55 uur 

 • Per 1 december mondkapjes verplicht op alle VO-scholen

Dit betekent dat leerlingen, onderwijspersoneel en bezoekers op de scholen in het voortgezet onderwijs verplicht een mondkapje dragen.

 • Tijdens de les mogen de mondkapjes af, als de leerling en docenten niet door het lokaal bewegen. Als de leerling of docent zich verplaatst, moet het mondkapje weer op.
 • De maatregel geldt in eerste instantie voor drie maanden, maar kan verlengd worden.
 • De mondkapjesplicht is géén vervanging van de overige maatregelen zoals de 1,5 meter afstand tot docenten en hygiëneregels die al gelden op school.
 • Leerlingen nemen zelf een mondkapje mee van huis. Voor medewerkers worden mondkapjes op school gefaciliteerd.
 • Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht. Ook leerlingen en medewerkers die vanwege een aantoonbare beperking geen mondkapje kunnen dragen, zijn uigezonderd van de plicht. Is dit op jou van toepassing, geef dit dan aan bij de schoolleiding van jouw locatie.

Voor meer informatie over de mondkapjesplicht en een antwoord op enkele veelgestelde vragen verwijzen wij naar de toelichting van de VO-raad.


30 november, 14.23 uur

 • Nieuwe handelingsrichtlijnen testuitslag Covid-19 toegevoegd

We hebben onze Handelingsrichtlijnen testuitslag Covid-19 (pdf) vernieuwd op basis van de laatste informatie. Deze geven een beeld van welke acties je moet ondernemen bij het vermoeden van Covid-19, bij het afwachten van de testuitslag en na de testuitslag. Je vindt dit document ook bij de veelgestelde vragen onder 'Wat als je een positieve uitslag hebt op je coronatest?' en 'Wat als je een negatieve uitslag hebt op je coronatest?'


16 november, 7.33 uur

 • Hoe gaan wij om met vieringen en excursies?

Sinterklaas
De PO-Raad geeft het dringende advies om geen bijeenkomsten/evenementen te organiseren met groepen ouders/verzorgers/externen. Bijeenkomsten op scholen met enkel personeel en leerlingen, zoals een Sinterklaas-, Halloween- of Kerstviering, zijn toegestaan. Hierbij volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM en de protocollen onderwijs. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen sluiten we ons in het verlengde hiervan aan bij het advies om bij het uitdelen van lekkernijen alleen voorverpakte traktaties toe te staan.

Excursies
Voor groepsactiviteiten buiten de school zoals schoolreisjes, excursies en schoolkampen geven de PO- en VO-raad negatief/terughoudend advies en dit hebben we binnen Openbaar Onderwijs Groningen vertaald naar de afspraak om in elk geval tot de kerst geen groepsactiviteiten buiten de school te organiseren.


6 november, 10.13 uur

 • Brief aan alle leerlingen, leraren, ondersteuners en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs

Het werken en leren in onze scholen, vraagt in deze tijd meer dan anders. We hebben te maken met maatregelen, zorgen, schakelen tussen manieren van onderwijs. Samen met de bonden en LAKS schreef de VO-raad vorige week een open brief voor iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt. Daarin complimenteren zij leerlingen, leraren, ondersteuners en leidinggevenden en moedigen zij ons allen aan.


26 oktober, 14.30 uur

 • Beslisboom: kan een leerling wel of niet naar school?

Twijfel je over of een leerling wel of niet naar school of opvang kan? Daar hebben de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Jeugdartsen Nederland een handige beslisboom voor gemaakt. Bekijk ze hier:


23 september, 10.57 uur

 • Leeringen op de basisschool mogen met verkoudheid of een snotneus naar school

Tijdens de persconferentie over het coronavirus van afgelopen vrijdagavond liet het kabinet weten dat richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden versoepeld. Het besluit is dat kinderen met klachten (verkoudheid, snotneus etc.) niet thuis hoeven te blijven en niet op het coronavirus getest hoeven te worden. Wanneer moeten kinderen wél thuisblijven? Dat lees je in de veelgestelde vragen.


21 september, 20.33 uur

 • Handelingsrichtlijnen testuitslag Covid-19 toegevoegd

Bij de veelgestelde vragen 'Wat als je een positieve uitslag hebt op je coronatest?' en 'Wat als je een negatieve uitslag hebt op je coronatest?' zijn de Handelingsrichtlijnen testuitslag Covid-19 (pdf) toegevoegd. Deze geven een beeld van welke acties je moet ondernemen bij het vermoeden van Covid-19, bij het afwachten van de testuitslag en na de testuitslag.


10 september, 14.50 uur

 • Vraag over verantwoordelijkheden van huurders toegevoegd aan 'veelgestelde vragen'

De vraag 'Ik maak als huurder gebruik van ruimte(s) binnen een school, waar moet ik rekening mee houden?' is toegevoegd aan de veelgestelde vragen.


september, 15.20 uur

 • Veelgestelde vragen zijn geactualiseerd, informatie voor huurders en leveranciers toegevoegd

De antwoorden op de veelgestelde vragen zijn her en der verduidelijkt en de vraag 'Ik ben huurder of leverancier,  wat betekenen de maatregelen voor mij?' is toegevoegd.


27 augustus, 17.52 uur

 • Veelgestelde vragen zijn geactualiseerd

In de veelgestelde vragen en antwoorden vind je informatie over de huidige maatregelen rondom het coronavirus. Staat je vraag er niet tussen, kijk dan ook op de site van Rijksoverheid: Informatie voor ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus.


14 augustus, 14.12 uur

 • Brief aan alle ouders

Op vrijdag 14 augustus kregen de ouders/verzorgers van onze leerlingen deze brief over het komende schooljaar (pdf) van het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. De brief geeft de stand van zaken voor de onderwerpen:

 • Terugkomst uit rood/oranje gebied;
 • Ventilatie;
 • Groepsactiviteiten en schoolreizen;
 • Ouders/verzorgers op school;
 • Beschermingsmiddelen; en
 • Standaard maatregelen en schoonmaak.


3 juli 

 • Brief aan alle ouders

Op vrijdag 3 juli kregen de ouders/verzorgers van onze leerlingen deze brief over het komende schooljaar (pdf) van het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. 


17 juni om 10:35 

 • Coronavirus vastgesteld bij leerling Beijumkorf

Gister (dinsdag 16 juni) is bij een van de leerlingen van de Beijumkorf het coronavirus vastgesteld door de GGD. De betreffende leerling is twee weken thuis in quarantaine en het gaat naar omstandigheden goed met de leerling. 

De GGD heeft de leiding over de vervolgstappen in samenwerking met de school en het regieteam vanuit het bestuur. Voor nu vindt er eerst een contactonderzoek plaats. De richtijnen van het RIVM en ook de GGD zijn dat alle leerlingen gewoon naar school kunnen. Voor de leerlingen gelden de bestaande leefregels: iedereen let extra op de gezondheid, hygiëne en eventuele klachten. Alle ouders van leerlingen van de Beijumkorf zijn geïnformeerd. Ouders van klasgenootjes van de betreffende leerling kregen een brief van de GGD en een speciaal e-mailadres om klachten te melden.

Uit privacyoverwegingen maken we geen verdere informatie over de leerling bekend. Indien er belangrijke ontwikkelingen zijn, ontvangen ouders hiervan uiteraard bericht in samenspraak met GGD Groningen. Updates vindt in op dit nieuwsblog. 


4 juni om 16.59 uur

 • We zijn trots op alle examenleerlingen!


 

12 mei om 11.43 uur

Middelbare scholen vanaf 2 juni waarschijnlijk weer open

 

 • Het streven voor de scholen in het voortgezet onderwijs is om per 2 juni te openen voor alle leerlingen. Onze scholen hebben de afgelopen tijd al scenario’s voorbereid voor een (gedeeltelijke) opening. We zijn blij dat we de leerlingen straks weer kunnen ontvangen op school.

En we realiseren ons dat het naleven van de regels van het RIVM betekent dat er maar kleine groepen leerlingen tegelijk in de gebouwen aanwezig kunnen zijn. Maar: ook al is het in klene groepen, alle leerlingen zijn straks weer welkom op school. We wachten uiteraard eerst af of we op 20 mei van de overheid horen dat de middelbare scholen definitief open mogen.

Gisteren kregen ouders/verzorgers van leerlingen in het voortgezet onderwijs hierover een brief (pdf) van ons. Hierin leest u wat we op dit moment kunnen zeggen over de opening van onze scholen in het voortgezet onderwijs.


11 mei om 9.31 uur

De basisscholen zijn weer open! 

 

 • Vanaf vandaag begint het basisonderwijs weer. In onze brief aan ouders/verzorgers van 23 april (pdf) leest u hoe we het onderwijs op school voortzetten en hoe dat op een veilige manier kan. Ouders/verzorgers en leerlingen hebben van hun school specifieke informatie gehad over hoe we het onderwijs voortzetten. We wensen alle leerlingen en leerkrachten veel succes en leerplezier!

11 mei om 9.31 uur

Veelgestelde vragen bijgewerkt

 

 • De antwoorden onder de veelgestelde vragen zijn bijgewerkt op basis van de laatste stand van zaken en de bekendmakingen van de overheid over hun roadmap voor de komende maanden..

24 april om 14.15 uur

 • Voortgezet onderwijs: dicht tot 1 juni behalve voor schoolexamens 

Dinsdag kondigde de overheid aan dat de scholen voor het voortgezet onderwijs in elk geval dicht blijven tot 1 juni. Voor de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen geldt dat:

 • het afnemen van schoolexamens onder duidelijke voorwaarden doorgaat. 
 • Met deze duidelijkheid hebben de scholen voor de maand mei hun examenleerlingen kunnen voorzien van alle informatie over de afronding van hun opleiding.
 • Alle scholen in het voortgezet onderwijs werken een schoolplan uit voor een mogelijke openstelling in juni.
 • Ook de bevordering van de leerlingen is een belangrijk onderwerp dat op elke school zorgvuldig wordt vormgegeven. 

Leerlingen en ouders zijn van het bestuur gewend om regelmatig informatie te ontvangen over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Voor de communicatie over de specifiek invulling van het onderwijs op de VO-scholen in de maanden mei en juni is afgesproken dat leerlingen en ouders deze ontvangen van de schoolleiding. Deze informatie is voor het grootste deel al verstuurd. In sommige gevallen volgt er nog communicatie na de meivakantie. 


24 april om 11.34 uur

 • Van 6 mei t/m 3 juni rijden er wegens werkzaamheden geen treinen op de trajecten Groningen-Assen en Groningen-Veendam/Winschoten/Weener

Houd hier rekening mee als je vanaf 11 mei weer naar school gaat en van plan bent met het openbaar vervoer te reizen. Als je met de bus naar school gaat, moet je rekening houden met het feit dat de anderhalve meter-regel ook in de bus geldt. Hierdoor is het aantal plaatsen in de bus fors verminderd. Kijk voor meer informatie op www.groningenbereikbaar.nl.


23 april om 18.18 uur

 • Leerlingen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer naar school vanaf 11 mei,
  morgen sturen we een brief over het voortgezet onderwijs

Dit heeft de regering deze week besloten. Onderzoek toont aan dat het risico op besmetting bij kinderen en verspreiding van het coronavirus door kinderen is heel erg klein is. Zeker met de extra maatregelen die we nemen over groepsgrootte, afstand en hygiëne. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen weer veilig naar school kunnen.

We kunnen ons voorstellen dat dit bericht gemengde gevoelens oproept. Enerzijds is het na deze bijzondere periode spannend om weer naar school te gaan, anderzijds is het een prettig gevoel weer een deel van het ‘gewone’ leven op te kunnen pakken. Het vraagt van ons allemaal aanpassing om weer te kunnen starten op school. Laten we dit samen doen, net zoals we de afgelopen periode samen zijn doorgekomen.

In onze brief aan ouders/verzorgers van 23 april (pdf) leest u hoe we het onderwijs op school voortzetten en hoe dat op een veilige manier kan. In de aanloop naar 11 mei ontvangen ouders/verzorgers en leerlingen aanvullende informatie die specifiek geldt voor hun school en/of klas.


21 april om 15.57 uur

 • Let op phishing- en nepberichten

De laatste tijd vinden nepberichten en phishing meer plaats dan gebruikelijk. Via onder andere e-mail en WhatsApp proberen criminelen linkjes te verspreiden waarmee ze je persoonsgegevens achterhalen of geld afhandig maken. Dagblad van het Noorden schreef al een artikel over oplichting via WhatsApp. Let op voordat je een link opent en wees kritisch op betaalverzoeken. Wil je weten hoe je zulke berichten kunt herkennen en oplichting kunt voorkomen? Kijk op de informatiepagina van de overheid.


20 april om 12.09 uur

 • Komende donderdag meer duidelijk over vervolg na meivakantie

Tot en met de meivakantie geldt de thuisonderwijs-situatie voor heel Nederland. Morgen geeft de overheid meer informatie over hoe zij het vervolg van het onderwijs na de meivakantie voor zich ziet. We weten nu natuurlijk niet welk nieuws morgen komt, maar we bereiden alvast verschillende scenario's voor. Zeker is dat we in elk geval niet volgens een regulier rooster naar school gaan na de meivakantie. Donderdag 23 april horen ouders/verzorgers van onze leerlingen hoe we het onderwijs na de meivakantie voortzetten.

Het staat voorop dat we de veiligheid van leerlingen en medewerkers óók de komende periode centraal zetten. We volgens het overheidsbeleid vanuit het RIVM zorgvuldig en nemen waar nodig maatregelen om de risico's zo veel mogelijk te beperken.

Ouders/verzorgers van onze leerlingen stuurden we hierover deze brief (pdf).

16 april om 15.40 uur

 • Tip: download gratis e-books van de ThuisBieb

Alle leerlingen (ook die géén lid zijn van de bibliotheek) kunnen met de ThuisBieb-app gratis boeken downloaden. Bekijk hiervoor de informatie van de bibliotheek (pdf).


16 april om 15.35 uur

 • Een applaus voor onze leerlingen!

10 april om 09.00 uur

 • Informatie over zak-slaagregeling en overgang volgt komende week

Woensdag 8 april maakte de overheid de algemene richtlijn zak-slaagregeling bekend. Hierin staan de richtlijnen die het schoolbestuur en de schoolleiding naar elke school moeten vertalen. Examenleerlingen ontvangen volgende week inforomatie over wat dit voor hun school betekent. Later krijgen alle leelringen in het voortgezet onderwijs verdere informatie over de reguliere overgang naar volgende jaren. Dat geldt ook voor de richtlijnen voor overgang naar een andere onderwijsstroom.


7 april om 15.10 uur

 • We maken geen gebruik van Zoom

In verband met de recente ontwikkelingen rond informatieveiligheid en Zoom heeft ons college van bestuur besloten dat binnen Openbaar Onderwijs Groningen vanaf donderdag 9 april geen gebruik meer wordt gemaakt van Zoom. Het advies hierover van de afdeling IT en de functionaris gegevensbescherming als ook de bezorgdheid onder ouders en medewerkers zijn hierin meegenomen. We werrken voornamelijk met Microsoft Teams met als alternatief WebEx. Medewerkers van Openbaar Onderwijs Groningen vinden meer informatie op Plein-Online (inlog vereist).


7 april om 10.29 uur

 • Veelgestelde vragen: informatie voor leveranciers geactualiseerd

Zie hiervoor de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

1 april om 21.18 uur

 • Ouders/verzorgers krijgen van ons een brief over onze aanpak

Wij hebben ouders/verzorgers van leerlingen in het voortgezet onderwijs inmiddels een brief gestuurd met de onderstaande informatie, toegespitst op het voortgezet onderwijs. Ouders/verzorgers van leerlingen in het basisonderwijs ontvangen morgen van ons een brief.


1 april om 18.53 uur

 • Scholen blijven gesloten tot en met de meivakantie

Alle basisscholen blijven dicht tot en met 10 mei en middelbare scholen tot en met 3 mei. Ook het ondersteuningsbureau blijft gesloten tot en met 3 mei. Dit heeft de overheid op 31 maart besloten.

De afspraak blijft: we zijn op alle locaties alleen aanwezig voor de noodopvang, rondes voor gebouwenbeheer of bij uitzondering in overleg met de schoolleiding of manager. Bij aanwezigheid op locatie houden we ons aan de aangescherpte maatregelen van het RIVM. Zie voor meer informatie ook de veelgestelde vragen.

In de meivakantie hebben leerlingen vrij
Dit geeft iedereen de mogelijkheid om even bij te komen.

Examens en toetsing in het voortgezet onderwijs
De langere sluiting heeft ook gevolgen voor de schoolexamens en de alternatieve route voor overgang naar het nieuwe jaar.

 • De meeste leerlingen hebben SE1 en SE2 afgerond. De resterende examens vinden zo veel mogelijk op afstand plaats. Indien dit niet mogelijk is, kan dit op school gebeuren met een maximum van 3 personen in een lokaal. Als leerlingen niet fysiek aanwezig willen of kunnen zijn, dan treft de betreffende school een maatwerkoplossing.
 • De examens van SE3 nemen we waar mogelijk op afstand af. De schoolexamens die niet op afstand kunnen plaatsvinden worden na 7 mei op school afgenomen, mits de scholen dan wel open zijn. Voor als de scholen dan nog niet open zijn werken we nog een plan uit. 

Ouders krijgen van ons een algemeen bericht over deze aanpak. Leerlingen horen van hun scholen wat er precies van hen wordt verwacht.

Nog tips en tools nodig voor thuisleren?
De school geeft leerlingen hun onderwijsopdrachten. Voor aanvullende tips en informatie, neem een kijkje op www.o2g2.nl/thuisleren.

Onze medewerkers vinden tools en adviezen via de leren op afstand-pagina op Plein-Online (inloggen vereist).


1 april om 10.08 uur

 • Extra devices voor leerlingen die thuis niet over een laptop, computer of tablet beschikken

We geven steeds meer digitaal les. Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet (goed) toegankelijk, bijvoorbeeld omdat zij thuis geen laptop, computer of tablet tot hun beschikking hebben.

In samenwerking met onze leverancier en Microsoft hebben wij 226 Surface Go’s aangeschaft. De komende dagen verdelen we die over de scholen. De scholen zorgen ervoor dat deze op een goede manier worden ingezet.

De vraag is groter dan het aanbod, maar gelukkig hebben wij nog een aantal extra kunnen vinden bij een andere organisatie. We ontvangen deze hopelijk ook ergens deze of komende week. We verdelen ze dan zo snel mogelijk over de scholen die nu nog een openstaande vraag hebben. 


31 maart om 22.28 uur

 • Storing opgelost thuiswerkserver Harens Lyceum, Montessori Lyceum Groningen en Montessori Vaklyceum

22.28 uur: de storing is opgelost. De server was tijdelijk overbelast. De storing is verholpen door middel van bijplaatsen extra geheugen.
21.39 uur: Er is een technische storing opgemerkt op de gedeelde server. De afdeling IT doet onderzoek naar de oorzaak en invloed voor de scholen en komt zo snel mogelijk met een oplossing. Nader bericht volgt.


31 maart om 10.06 uur

 • Vanavond persconferentie kabinet, morgen meer informatie vanuit ons

Vanavond maakt het kabinet in een persconferentie bekend hoe de coronamaatregelen eruitzien na deze week. De persconferentie start om 19.00 uur. We bekijken dan welke invloed dit heeft op onze scholen, leerlingen en medewerkers. We berichten over de maatregelen en het vervolg op woensdag 1 april.

25 maart om 16.46 uur

 • Coronamaatregelen hebben geen invloed op aanmeldproces en loting voortgezet onderwijs

Dit jaar zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen in de eerste klassen voor de volgende scholen en afdelingen:

 • Stadslyceum: voor havo- en vwo-klassen (niet voor de lyceumklas).
 • Montessori Lyceum Groningen: voor alle onderwijssoorten, behalve voor atheneum.
 • Kamerlingh Onnes: voor vmbo-tl- en havo-klassen. Andere onderwijssoorten hebben nog ruimte.

Morgen, op 26 maart, voert de notaris de loting uit. De coronamaatregelen hebben hierop geen invloed. Tussen 16 en 18 uur worden de lotingsuitslagen online gepubliceerd. Ouders en leerlingen ontvangen hierover een brief. Leerlingen die worden uitgeloot ontvangen goede begeleiding vanuit hun basisschool of van het ondersteuingsbureau van Openbaar Onderwijs Groningen om voor iedereen een fijne plek in het voortgezet onderwijs te vinden. Er is altijd een plek op één van onze scholen.


25 maart om 15.16 uur

De leerlingen volgen thuisonderwijs. De scholen geven hiervoor aan wat er van leerlingen en ouders wordt verwacht en via welke middelen dit gebeurt. In aanvulling hierop hebben we de meest gebruikte middelen op een rij gezet. Deze vind je op o2g2.nl/thuisleren. Deze informatie hebben we ook toegevoegd aan de vraag 'De scholen dicht: wat betekent dat voor leerlingen?


25 maart om 9.03 uur

Op dit moment is duidelijk dat de slaging van eindexamenleerlingen wordt bepaald op basis van de schoolexamens. In april maakt de overheid de regelgeving bekend voor de diploma's. Zodra we meer weten laten we het leerlingen direct weten en vullen we het antwoord op de diploma-vraag in veelgestelde vragen verder aan.


24 maart om 16.42 uur

 • Centraal Examen gaat niet door: schoolexamens leidend voor diploma

Minister Slob meldde vanmorgen dat het Centraal Examen dit jaar definitief niet doorgaat. Dat maakt het resultaat van het schoolexamen leidend voor het behalen van het diploma. Zoals gisteren gemeld: op dit moment doen we geen schoolexamens in onze schoolgebouwen. We begrijpen dat dit vragen oproept over hoe onze leerlingen hun schoolexamens kunnen afronden en hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden.

Voorop staat dat onze leerlingen ook in deze ongekende tijden goede begeleiding krijgen om de overstap naar het vervolgonderwijs te maken. Op dit moment hebben wij nog geen pasklaar antwoord op de invulling van het schoolexamen. Alle vo-scholen in Groningen (en landelijk) bedenken hier nu oplossingen voor. Ook de overheid moet hierin nog beleid aanreiken om deze nieuwe route naar het diploma compleet te maken. Zodra we meer duidelijkheid hebben, laten we dit weten.

We sluiten ons aan bij de woorden van de minister: houd moed en blijf je inzetten!


23 maart om 21.51 uur

 • Schoolexamens op school gaan niet door

Vanavond heeft de overheid aangescherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Binnen de aangescherpte maatregelen wordt van alle Nederlanders gevraagd om niet meer samen te komen in groepen van welke omvang dan ook. In het verlengde hiervan vinden het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen en de schoolleidingen van de scholen in het voortgezet onderwijs het niet verantwoord om op dit moment schoolexamens binnen de schoolgebouwen af te nemen. Het onderwijs gaat uiteraard wel door. Leerlingen horen nog van hun school wat er van hen wordt verwacht.

Dit betekent dat alle schoolexamens binnen de schoolgebouwen vanaf dinsdag 24 maart niet doorgaan
We begrijpen dat dit bericht voor sommige leerlingen en ouders op een laat moment komt. De laatste ontwikkelingen vragen ons echter om dit besluit op deze korte termijn te nemen. Hiervoor vragen we uw begrip. Ons uitgangspunt is en blijft de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers.

19 maart om 16.25 uur

 • Meer informatie over de eindtoets van groep 8

Minister Slob heeft besloten dat scholen vanwege de sluiting en extra opvangtaken dit jaar (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep acht. Dit betekent dat ook de Centrale Eindtoets dit schooljaar niet doorgaat. Het schooladvies is daarmee de basis voor waar leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs. Het advies van leerkrachten is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen in het voortgezet onderwijs. Bekijk voor meer informatie de vraag 'Wat betekent dit voor de eindtoets van groep 8?'


19 maart om 9.10 uur

 • Antwoord op de vraag 'Kan de school mijn kind opvangen?' is aangevuld

We hebben de informatie verduidelijkt. Zie de vraag 'Kan de school mijn kind opvangen?'.


18 maart om 18.00 uur

 • Leren op afstand: ondersteuning door ICT-coördinatoren scholen

Als leerlingen of medewerkers thuis ondersteuning nodig hebben voor hun schoolwerkzaamheden (onderwijs of afstand), dan zijn de ICT-coördinatoren van de school het aanspreekpunt. Hiervoor hebben we een netwerk van ICT-coördinatoren voor onderwijs op afstand ingericht. Zij werken samen met de centrale afdeling IT via Microsoft Teams.


18 maart om 16.30 uur

 • Bereikbaarheid Leerlingenadministratie

Voor vragen over het aanmeldproces van alle scholen van Openbaar Onderwijs Groningen is de afdeling Leerlingenadministratieis rechtsreeks te bereiken via 050-3210360.


18 maart om 14.53 uur

 • Magister hapert nu en dan door grote drukte

Door grote drukte werkt Magister nu en dan wat minder goed. De technische dienst van Magister en onze ICT-beheerders zoeken naar een oplossing. Docenten houden hun leerlingen op de hoogte over hoe zij hun schoolwerk het beste kunnen doen.


18 maart om 12.52 uur

 • De eindtoets voor groep 8 gaat niet door

Vandaag besloot minister Slob dat de eindtoets voor groep 8 niet doorgaat. De leerlingen van groep 8 hebben onlangs al een schooladvies gekregen van hun leerkracht. Dit advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school. De middelbare school bekijkt vervolgens goed of leerlingen op de juiste plek zitten. Ouders/verzorgers ontvangen hierover nog een bericht van ons. Kijk voor meer informatie op de vraag-en-antwoordpagina over het basis- en speciaal onderwijs van Rijksoverheid.nl.


17 maart om 18.54 uur

 • Eindexamenleerlingen: bekijk je e-mail overdag regelmatig

We begrijpen dat leerlingen met vragen zitten nu het schoolexamen 3 en het centraal schriftelijk examen voor de deur staan. De komende tijd wordt duidelijk hoe de schoolexamens, praktijkexamens en eindexamens moeten verlopen. Hierbij zijn wij afhankelijk van landelijke besluiten door de overheid.

Nu is duidelijk:

 • Scholen gaan de schoolexamens afnemen en hun leerlingen verder voorbereiden op de eindexamens;
 • De overheid neemt later een besluit over het wel of niet doorgaan van de eindexamens.

Als we meer weten over hoe we dit gaan doen, mailen we de eindexamenleerlingen hierover. We vragen hen om hun e-mail overdag regelmatig overdag te bekijken.


17 maart om 15.45 uur

 • Nieuwsberichten over schoolexamens

In de media zijn zojuist berichten verschenen over de schoolexamens. We begrijpen dat dit vragen en zorgen oproept bij examenleerlingen en docenten van onze scholen. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk uit te zoeken en hierover te communiceren naar onze leerlingen, ouders en medewerkers.  


17 maart om 15.00 uur

 • FAQ: vragen leveranciers en gebouwbeheerders toegvoegd

De veelgestelde vraag door leveranciers en gebouwbeheerders over toegang tot onze gebouwen zijn beantwoord in de FAQ onderaan deze pagina.


16 maart om 14.33 uur

 • Persoonlijke kantoor-telefoonnummers niet bereikbaar

Zoekt u contact met een van onze medewerkers van het ondersteuningsbureau? Probeer dat dan via het e-mailadres of 06-nummer van die medewerker als u dat heeft. Heeft u geen e-mailadres of 06-nummer? Bel dan naar ons centrale nummer 050 321 0300. Vanuit daar helpen we u verder. 


16 maart om 13.07 uur

 • Letter in English 

Non-Dutch readers can find the latest information about the temporary closure of our schools in our English letter to parents and caretakers.

15 maart om 19.59 uur

 • Drukte op onze website en MijnSchool 

De actualiteiten veroorzaken drukte op onze website en op MijnSchool. Hierdoor kan het voorkomen dat MijnSchool soms wat hapert. Als dit gebeurt, probeer het dan via de app. We willen u vragen om de pagina niet veelvuldig te vernieuwen/refreshen. We vragen om uw geduld en begrip.


15 maart om 19.03 uur

 • Van maandag 16 maart t/m 6 april: geen klassikaal onderwijs

Brief aan ouders en medewerkers - In lijn met de landelijke berichtgeving is er zojuist besloten dat er vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april geen onderwijs wordt gegeven in de schoolgebouwen van CSG, VCOG en Openbaar Onderwijs Groningen. Ouders wordt gevraagd om kinderen thuis te houden. Voor elke school onderzoeken we hoe het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm kan krijgen.

Op maandag 16 maart zijn onze schoolgebouwen gesloten, met uitzondering van:

 • Ophalen leermiddelen
  Indien nodig kunnen leerlingen maandag lesmateriaal ophalen. Zij ontvangen van de schoolleiding een instructie over wie op welk moment hiervoor de gelegenheid heeft.
 • Noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers uit cruciale beroepsgroepen
  We bieden tijdens de periode waarin de scholen gesloten zijn in uiterste nood opvang voor basisschoolleerlingen waarvan ouders/verzorgers werken in de zorg of andere cruciale beroepsgroepen. Aan deze ouders/verzorgers vragen we hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met de schoolleiding. Wanneer een van beide ouders in een cruciale beroepsgroep werkt, vragen we hen eerst zelf te kijken of zij opvang kunnen regelen. Zo niet, dan kunnen we alsnog samen kijken naar een oplossing.

Over de verdere ontwikkelingen houden we u de komende tijd uiteraard nauw aangesloten vanuit het bestuur en de schoolleiding. Met vragen kunt u terecht bij de schoolleiding van de school van uw kind(eren).


13 maart om 19.00 uur

 • Beleid overheid ongewijzigd

CSG, SKSG, VCOG en Openbaar Onderwijs Groningen volgen op dit moment het landelijk beleid van de overheid. In de persconferentie van 13 maart heeft de overheid aangegeven dat dit beleid ongewijzigd is. Dit geldt ook voor het onderwijs en de kinderopvang. We houden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijven dagelijks in overleg met onze samenwerkingspartners.


13 maart om 16.00 uur

 • Geen besmettingen

Op dit moment is bij geen van onze leerlingen en medewerkers het coronavirus vastgesteld. Uit voorzichtigheid voor verspreiding blijven enkele leerlingen in afspraak met de huisarts en GGD thuis. Onderstaand delen we de laatste updates.


13 maart om 15.30 uur

 • Wekelijkse persconferentie minister-president

Om 16.00 uur volgt de wekelijkse persconferentie vanuit minister-president Mark Rutte. Deze informatie willen we meenemen in onze verdere communciatie. Leerlingen, ouders en medewerkers ontvangen eind van de dag nader bericht. 


12 maart om 19.00 uur

 • Groninger Buitenschool en PJF Mytylschool gesloten.

Als gevolg van aangescherpte corona-maatregelen vanuit het UMCG, stopt de ziekenhuiszorg op de Groninger Buitenschool en PJF Mytylschoolde voor onbepaalde tijd. In verband met de zeer kwetsbare gezondheid van de leerlingen op deze schoollocaties is in afstemming tussen de wethouder, de schoolleiding en het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen besloten om deze scholen tot nader order te sluiten. Het schoolgebouw van de PJF Mytylschool is vrijdag 13 maart nog geopend voor leerlingen waar geen opvang voor mogelijk is.


12 maart om 15.00 uur

 • Externe activiteiten tot 31 maart gaan niet door

Alle activiteiten buiten de school, of waarbij externen (anders dan leerlingen of medewerkers van school) betrokken zijn, gaan tot 31 maart niet door.


12 maart om 15.00 uur

 • Meldingen over scholen

Montessori Lyceum Groningen
Twee leerlingen (binnen één gezin) van het Montessori Lyceum Groningen blijven vanaf donderdag 12 maart twee weken thuis in verband met besmetting van een van de ouders. Advies GGD:

 • Klasgenoten, andere leerlingen en medewerkers kunnen gewoon naar school (geen risicocontact).
 • Bij klachten van keelpijn of hoesten en als leerlingen en medewerkers niet fit zijn geldt het advies om thuis blijven. Pas op elkaar en wees extra alert op gezondheid en hygiëne.

Bekenkampschool
Een leerling van de Bekenkampschool blijft op advies van de huisarts twee weken thuis in verband met vermoeden van besmetting van één van de ouders. Advies GGD:

 • Klasgenoten, andere leerlingen en medewerkers kunnen gewoon naar school (geen risicocontact).
 • Bij klachten van keelpijn of hoesten en als leerlingen en medewerkers niet fit zijn geldt het advies om thuis blijven. Pas op elkaar en wees extra alert op gezondheid en hygiëne.

Werkman VMBO/Topsport Talentschool/Internationale Schakelklas/Heyerdahl College/ CSG kluiverboom
Het gerucht dat er een leerling van het Werkman VMBO (hetzelfde gebouw als Heyerdahl College en CSG Kluiverboom) die ook naar school gaat bij de Topsport Talentschool (hetzelfde gebouw als de ISK) in quarantaine is geplaatst door de huisarts blijkt niet te kloppen. De leerling heeft advies van de huisarts gekregen om thuis uit te zieken wegens een normale verkoudheid. 

Meander
De twee leerlingen van Meander zouden op advies van de huisarts thuis blijven. Een van de ouders in het gezin is getest door de huisarts en blijkt niet besmet te zijn. De leerlingen zijn dus niet in quarantaine geplaatst.

VCOG – ‘t Kompas
Een leerkracht is getest door de huisarts en bleek niet besmet met het coronavirus.


12 maart om 14.00 uur

 • Hoe gaan we te werk?

 • We bewaren de rust naar elkaar, leerlingen en ouders.
 • Communicatie naar ouders en medewerkers over de stand van zaken verloopt via dit nieuwsblog en vanuit de besturen van Openbaar Onderwijs Groningen, VCOG, CSG en SKSG.
 • Alle activiteiten tot en met het weekend van 14 en 15 maart worden op onze scholen afgezegd. Dit wordt naar ouders en derden gecommuniceerd door de schoolleiding.
 • Schoonmaak op de scholen waar een leerling in quarantaine thuis blijft wordt verhoogd naar drie keer per dag op advies van de GGD.
 • De schoolleiding en het bestuur werken in continu contact nauw samen om de regie van de autoriteiten door te vertalen naar onze scholen.
 • We werken samen met de besturen en kinderopvang vanuit het voorbereidend stappenplan om zoveel mogelijk gelijk op te trekken in de aanpak in de regio.
 • We volgen de besluiten vanuit de overheid.

Veelgestelde vragen

De overheid beantwoordt voor het onderwijs ook een aantal veelgestelde vragen. Hieronder beantwoorden we vragen rond het coronavirus die specifiek op ons en onze scholen gericht zijn en die leven bij alle betrokkenen. Klik hier voor de veelgestelde vragen rond kinderopvang.

Meer informatie

Ben je ouder/verzorger of leerling en heb je specifieke vragen over je school? Neem dan contact op met de school. Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de websites van het RIVMRijksoverheid en de GGD Groningen.

Waarom dit blog? 

Gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen rond het coronavirus vinden we het belangrijk om u mee te nemen in de stand van zaken en aanpak. Wereldwijd worden er voorzorgsmaatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Openbaar Onderwijs Groningen, CSG, SKSG en VCOG werken samen volgens het voorbereidend stappenplan voor een proactieve aanpak in de regio. We volgen de ontwikkelingen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en het beleid van de overheid.

Eerder brachten hier ook nieuws namens CSG, VCOG en SKSG. Vanwege de grote hoeveelheid nieuws delen we hier vanaf 25 maart alleen ons eigen nieuws. We werken uiteraard nog steeds nauw samen om het onderwijs en de opvang voor alle kinderen en leerlingen in Groningen zo goed mogelijk te organiseren.