Eric van Oosterhout nieuwe voorzitter raad van toezicht Openbaar Onderwijs Groningen

12 juli 2023

Eric van Oosterhout treedt met terugwerkende kracht per 1 juli 2023 toe tot de raad van toezicht (rvt) van Stichting Openbaar Onderwijs Groningen. De huidige burgemeester van Emmen brengt veel ervaring mee op het gebied van (toezichthouden in het) onderwijs. De organisatie is erg blij met de komst van Eric (1961).

 

Foto Eric van OosterhoutVan Oosterhout is enthousiast over zijn toetreding als voorzitter de rvt: ‘Openbaar Onderwijs Groningen heeft vanuit het basis- voortgezet én speciaal onderwijs een prachtig palet van scholen. Ik vind het ontzettend waardevol om vanuit mijn advies- en toezichthoudende functie te mogen bijdragen aan inclusief en kansrijk onderwijs in Stad en Ommeland.’

Huidig rvt-voorzitter Ineke Donkervoort geeft met een gerust hart het stokje door: ‘Het is fijn dat een ervaren toezichthouder en bestuurder als Eric van Oosterhout wil toetreden tot de raad van toezicht. Onder leiding van het huidige college van bestuur Akkelys Lukkes en Herbert de Bruijne is Openbaar Onderwijs Groningen in een positieve flow gekomen. Het was plezierig daar vanuit de raad van toezicht een bijdrage aan te mogen leveren. Met de nieuwe voorzitter zal de raad van toezicht zich ervoor blijven inzetten dat Openbaar Onderwijs zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs hoog in het vaandel zal houden.’

Ervaring

Vanaf 2017 is Eric van Oosterhout burgemeester van Emmen. In maart van dit jaar startte daar zijn tweede termijn. Daarvoor heeft hij een aantal andere functies bekleed en ervaringen opgedaan die hem ten nut komen in zijn rol als rvt-voorzitter. Na zijn studie Nederlands met als bijvak onderwijskunde, ging hij aan de slag bij de Regionale Groninger Advies- en Begeleidingsdienst.

Vervolgens werkte hij bij de gemeente Veendam als beleidsmedewerker onderwijs (1989-1994). Daarna was hij tot medio 1996 actief bij het ministerie van onderwijs. In dat jaar maakte hij de overstap naar de School- en Advies Begeleidingsdienst in Oude Pekela. In 1998 keerde Van Oosterhout terug naar de gemeente Veendam, waar hij eerst hoofd onderwijs en welzijn was en later werd benoemd tot gemeentesecretaris. In 2007 volgde zijn benoeming tot burgemeester in de gemeente Aa en Hunze. In 2017 trad hij aan als burgemeester van Emmen.

Daarnaast bekleedde Van Oosterhout acht jaar (2007-2015) het voorzitterschap van de raad van toezicht van RENN4 voor gespecialiseerd onderwijs. Vanaf 2015 tot 2023 was hij voorzitter van de raad van toezicht van Plateau, de organisatie voor primair openbaar onderwijs in Assen.

Raad van toezicht

Naast Eric van Oosterhout bestaat de raad van toezicht uit: Maartje Storm, Kees Spijk, Roel Bosker, Janneke Hermes en Seerp Leistra. De vacature die nu door Van Oosterhout wordt ingevuld, is ontstaan in verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter van de rvt Ineke Donkervoort. Van Oosterhout unaniem gekozen als de meest geschikte kandidaat en benoemd door de gemeenteraad. Rvt-leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.