Wethouder Carine Bloemhoff opent Werkplein bij PJF Mytylschool in Haren en start samenwerking

Woensdag 17 november 2021

Vanmorgen opende wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff het Werkplein bij de PJF Mytylschool in Haren. Daarnaast ondertekende zij samen met Akkelys Lukkes (bestuursvoorzitter Openbaar Onderwijs Groningen), Tim ten Wolde (schoolleider) en leerling Mika een overeenkomst die een samenwerking bekrachtigt tussen de Gemeente Groningen en de PJF Mytylschool.

 

Wethouder Carine Bloemhoff vertelt de leerlingen waarom ze graag samenwerkt met de PJF Mytylschool.

Werkplein

Het Werkplein stelt leerlingen van het speciaal onderwijs in staat om ervaring op te doen met opdrachten voor reguliere bedrijven. Denk aan onder meer ballen oppompen voor FC Groningen, post sorteren en bezorgen voor Cycloon Post en cadeauverpakkingen en  voorbereiden voor Jumbo. Zo werken leerlingen op school in een realistische en betekenisvolle omgeving en ontwikkelen zij goede werknemersvaardigheden.

Samenwerking met de gemeente

In de overeenkomst spreken de gemeente en de school met elkaar af dat de gemeente ruimte biedt voor leerlingen om in beschut of betaald werk aan de slag te gaan. De gemeente doet dit vanuit leer-werkbedrijf Iederz. De samenwerking geeft de leerlingen perspectief voor tijdens én na school.

Bestuursvoorzitter Akkelys Lukkes hanteert 'de beste stift die we op school konden vinden, want dit is een belangrijk moment', aldus schoolleider Tim ten Wolde.

Stap naar de arbeidsmarkt

Die ervaring en dat perspectief versterken de kunde en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Én maakt de stap naar de arbeidsmarkt kleiner. Zo dragen de school en de gemeente bij aan een inclusievere samenleving. Een samenleving waar plek voor iedereen om een zinvolle bijdrage te leveren.