Groep 6/7/8 van O.J.S. De Petteflet de meest mediawijze klas van de provincie

19 november 2020

Groep 6/7/8 van de O.J.S. de Petteflet is de ‘meest mediawijze klas’ van de hele provincie Groningen! Ruim 145.000 leerlingen uit groep 7 en 8 uit heel Nederland speelden een week lang de serious game ‘MediaMasters’ over kansen en gevaren van digitale media. De 26 leerlingen van stamgroep 6/7/8 van de Petteflet hebben als klas de meeste punten gescoord en mogen zich daarom een jaar lang de meest mediawijze klas van Groningen noemen.

 

De leerlingen 'liken' hun overwinning.

In de tiende editie van het grote mediawijsheid-project MediaMasters ontdekten meer dan 6.300 klassen spelenderwijs hoe mediawijs om te gaan met thema’s als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit, online pesten, nepnieuws en meer. Een week lang streden de kinderen op school en thuis om zoveel mogelijk punten te verdienen. De leerlingen van de Petteflet toonden zich hierin het meest bekwaam. Juf Jolanda reageert opgetogen: ‘Door goed samen te werken en samen te spelen, zijn we als groep een stuk mediawijzer geworden!’

Vragen en opdrachten in een verhaal

Tijdens de wedstrijd werden de leerlingen meegenomen in een spannend verhaal. De jonge uitvinder Layla werd uitgenodigd voor het programma ‘Jonge Uitvinders: The Battle’. Ze besloot mee te doen, maar haar uitvinding was nog niet af en haar tegenstander speelde het spel niet eerlijk. De leerlingen konden Layla helpen door het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van opdrachten waarmee zij punten verdienden.

Netwerk Mediawijsheid

MediaMasters is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Het netwerk maakt zich hard voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden. Want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen. Openbaar Onderwijs Groningen onderschrijft dit belang.

Digitale geletterdheid bij Openbaar Onderwijs Groningen

Het Ministerie van OC&W geeft aan dat digitale geletterdheid deel moet uitmaken van de nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarop zijn wij voorbereid. Sinds 2016 werken we op al onze scholen aan een leerlijn digitale geletterdheid. Daarin worden we regionaal en nationaal gezien als toonaangevend.

Digitale geletterdheid vormt steeds meer een integraal onderdeel van ons onderwijs: we koppelen de kennis en vaardigheden vanuit de leerlijn aan verschillende schoolvakken. Ook wisselen onze schoollocaties informatie, lesmaterialen en ervaringen uit in ons bovenschools innovatienetwerk. Zo realiseren we een sterke doorgaande leerlijn.

> Meer informatie: Leerlijn Digitale Geletterdheid in beeld