Gemeente maakt plannen voor schoolgebouwen in Groningen Zuid bekend

Woensdag 13 mei maakt het college van B en W van de gemeente Groningen de plannen voor de gebouwen van een aantal scholen in Groningen Zuid bekend. Deze plannen hebben gevolgen voor de Haydnschool, het Montessori Lyceum Groningen, de Brederoschool, het Montessori Vaklyceum en de Boerhaaveschool.

 

Door de bouw van de vele nieuwe woningen in Groningen Zuid, gaan steeds meer leerlingen naar onze scholen. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Tegelijkertijd ontstaan daardoor wachtlijsten en ruimtegebrek in de gebouwen.

Voor de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen stelt de gemeente de volgende oplossingen voor:

  • De Haydnschool neemt uiteindelijk de locatie Coendersweg volledig in gebruik. Deze locatie wordt nu mede gebruikt door het Montessori Lyceum Groningen.
  • De Brederoschool neemt de locatie Van Ketwich Verschuurlaan (nu nog Tamarisk) in gebruik nadat de MFA de Wijert is opgeleverd.
  • Het Montessori Lyceum Groningen krijgt de beschikking over het schoolgebouw aan de Hora Siccamasingel. Nu is daar nog de GSV gehuisvest.
  • Bij het Montessori Lyceum Groningen wordt de oude kantine vervangen door nieuwbouw.
  • De tijdelijke units bij het Montessori Vaklyceum worden vervangen door nieuwbouw.
  • De Boerhaaveschool concentreert zich op de locatie Veenweg. De locatie Semmelweisstraat wordt de komende jaren zo nodig gebruikt door het Montessori Lyceum Groningen en het Montessori Vaklyceum.

Voor de scholen van de andere besturen betekent dit dat:

  • De GSV (Hora Siccamasingel) naar de locatie van International School Groningen in Haren gaat;
  • De International School Groningen verhuist naar het gebouw van het Maartenscollege;
  • De gemeente koopt de semipermanente units van de Widar Vrije school.

Gezamenlijk overleg

De gemeente maakte deze plannen in overleg met de besturen van Openbaar Onderwijs Groningen, de Groningse Schoolvereniging (GSV), het Maartenscollege en de Widar Vrije School. Dat was een grote puzzel. We zijn blij dat we samen in goed overleg tot deze oplossingen kwamen.

In deze oplossingen houden we er zo veel mogelijk rekening mee dat onze leerlingen op korte afstand naar school kunnen. Ook maken we zo goed mogelijk gebruik van bestaande huisvesting. Daarnaast investeren we in langetermijnoplossingen.

Planning verschilt per school

We werken de plannen nog verder uit met de gemeente. Wanneer de gemeenteraad en schoolbesturen hun akkoord geven, voeren we de plannen uit. Per locatie verschilt de planning van die uitvoer. Als het zover is krijgen ouders/verzorgers meer informatie van de school over de ontwikkelingen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de schoolleiding.