Nieuwbouwlocatie OBS Driebond bekend

Het college van bestuur: Akkelys Lukkes en Theo Douma.

De gemeente Groningen heeft de voorkeurslocatie van de nieuwbouw van OBS Driebond in Engelbert bekend gemaakt: het terrein van het Multifunctioneel Centrum (MFC). De nieuwbouw komt aan de voorkant, direct op de bestaande parkeerplaats van het MFC. Naar verwachting zal er rond augustus 2021 gestart worden met de bouw van het nieuwe onderkomen van de school.

 

De gemeente wilde deze plannen medio april aan de ouders van onze school en inwoners van Engelbert presenteren tijdens een inloopbijeenkomst. Omdat dat op dit moment niet mogelijk is, kiest de gemeente Groningen voor een digitale inloop.

Uitvoer nieuwbouw

In 2018 gaf de gemeente definitief akkoord voor nieuwbouw van de school in het dorp. In het onderzoek naar de locatie voor nieuwbouw zijn meerdere varianten bekeken. Een belangrijke conclusie is dat er bij nieuwbouw op het terrein van het MFC ook een nieuwe aanrijroute moet komen.

Voor de nieuwbouw heeft de gemeente een projectorganisatie opgericht die in nauwe samenwerking met het schoolbestuur en een afvaardiging uit het dorp diverse mogelijkheden heeft onderzocht. Op dit moment voeren zij gesprekken met diverse belanghebbenden, waaronder grondeigenaren. Na aankoop van de benodigde gronden, dient het bestemmingsplan aangepast te worden. Ook volgt er dan nog een traject voor formele inspraak.

Voor meer informatie over de plannen en over de digitale inloop, kunt u terecht op de informatiepagina van de gemeente Groningen.