Unieke samenwerking start met hackathon: leerlingen 'in the lead' voor uitdenken leerlijn digitale geletterdheid

“Hoe leer je leerlingen om zich staande te houden in een steeds sneller digitaliserende wereld?” Deze vraag is het uitgangspunt voor de start van een unieke samenwerking tussen Noordhoff en Openbaar Onderwijs Groningen. Donderdag 27 februari vormde een hackathon het startschot voor een gezamenlijke verkenning van een leerlijn digitale geletterdheid.

 

Leerlingen werken geconcentreerd tijdens de hackathon.
Leerlingen geconcentreerd aan het werk tijdens de hackathon. Foto van Hylke Faber.

Ruim 30 leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, leerkrachten en uitgevers werken samen ideeën uit voor digitale geletterdheid in het onderwijs. Niet eerder dachten leerlingen in zo’n vroeg stadium mee bij de ontwikkeling van leeroplossingen van de toekomst.

Digitale geletterdheid in het curriculum

En dat meedenken is gewenst. Veel scholen zien digitale geletterdheid als een speerpunt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt digitale geletterdheid in 2024 een onderdeel van de kerndoelen voor alle basisscholen in Nederland. Het onderwijs stelt zichzelf nu de vraag: “Hoe geven wij digitale geletterdheid een waardevolle plek in het curriculum?”

Basis- én voortgezet onderwijs

De nieuwe samenwerking biedt daarvoor een unieke kans. Openbaar Onderwijs Groningen is een koepel van scholen in onder meer het basis- en voortgezet onderwijs, deze vind je zelden binnen één organisatie. Vanuit het basisonderwijs doen de Petteflet, het Karrepad en de Feniks mee aan de hackathon. Het Montessori Vaklyceum en de Internationale Schakelklas vertegenwoordigen het voortgezet onderwijs.

Daarnaast is Noordhoff de grootste educatieve uitgeverij van Nederland. Een gezamenlijke hackathon maakt het mogelijk om een goed en breed fundament te leggen voor verdere ontwikkeling van nieuwe lesconcepten.


Video: wat is digitale geletterdheid ook alweer?

Akkelys Lukkes, bestuurslid van Openbaar Onderwijs Groningen, is trots op de hackathon: “In onze maatschappij ben je steeds vaker afhankelijk van digitale middelen. Onderwijs speelt dus een cruciale rol om onze leerlingen met gelijke kansen te laten opgroeien tot zelfstandige jongvolwassenen die bewust met alle nieuwe mogelijkheden kunnen omgaan”.

Projectleider digitale geletterdheid Koen Buiter van Openbaar Onderwijs Groningen sluit zich daarbij aan: “We zijn blij dat een grote partij als Noordhoff met ons samen wil werken aan digitale geletterdheid. De samenwerking is een mooie concretisering van het netwerk dat er in Groningen bestaat op het gebied van onderwijsinnovatie.” 

Presentatie

Tijdens de hackathon werken de leerlingen aan het onderwerp digitale geletterdheid. Ze behandelen thema’s als de lesvorm en de inhoud. Daarnaast denken ze ook na over de doorgaande lijn van het basis- naar voortgezet onderwijs. De opdrachten monden uiteindelijk uit in een presentatie die de leerlingen op 20 maart presenteren in het Forum Groningen.

Leerlingen werken geconcentreerd tijdens de hackathon.
De leerlingen zijn hard aan de slag met het onderwijs van de toekomst. Foto van Hylke Faber.