Water uit flessen op 9 basisscholen uit voorzorg onderzoek loden leidingen

Naar aanleiding van de landelijke oproep om schoolgebouwen te controleren op loden waterleidingen, heeft Openbaar Onderwijs Groningen een onderzoek ingesteld. Als schoolbestuur vinden wij veiligheid in onze schoolgebouwen essentieel voor elke leerling. We willen geen enkele loden leiding in onze scholen.

 

> Update: inmiddels zijn de uitslagen van het onderzoek bekend

Onderzoek

In de voorjaarsvakantie deed expertisebureau AAwater een visuele inspectie en een wateronderzoek bij verschillende basisscholen*. Bij de visuele inspectie van de Joseph Haydnschool locatie Haydnlaan is helaas een loden leiding(deel) geconstateerd. Behalve bij de Joseph Haydnschool was op geen van de locaties een loden leiding zichtbaar. Het wateronderzoek wordt gedaan om zeker te weten dat er geen verborgen leidingdelen van lood zijn. De uitslagen van het wateronderzoek volgen eind komende week. Voor de Joseph Haydnschool is meteen opdracht gegeven om de betreffende leiding te vervangen.

"We willen geen enkele loden leiding op al onze scholen."

Theo Douma, voorzitter College van Bestuur Openbaar Onderwijs Groningen: “Veiligheid in onze schoolgebouwen vinden we essentieel voor elke leerling en medewerker. Ons standpunt: we willen geen enkele loden leiding op al onze scholen. We kunnen ons goed voorstellen dat dit voor ouders ook speelt en dat de (landelijke) berichtgeving voor ongerustheid kan zorgen. Lood in alle concentraties brengt een gezondheidsrisico met zich mee. Met name voor kinderen van 0-7 jaar, maar ook voor zwangere medewerkers. Daarom vinden we zorgvuldigheid, handelen uit voorzorg en samenwerking met de gemeente Groningen en de GGD in onze aanpak uiterst belangrijk”.

Voorzorgsmaatregelen

In afwachting van de wateruitslagen kiest het bestuur voor zekerheid en voorzorgsmaatregelen. Daarom maken we op de basisscholen met een lopend onderzoek uit voorzorg tijdelijk gebruik van water uit flessen. In samenspraak met de gemeente en GGD hanteren we daarnaast tot de uitslagen een spoelprotocol van alle leidingen voor aanvang van elke schooldag. Blijkt uit het wateronderzoek dat er ergens verborgen loden leidingdelen zijn? Dan geven we natuurlijk direct opdracht om deze te vervangen.

Vragen

We realiseren ons dat dit bericht vragen kan oproepen bij ouders, leerlingen en medewerkers. Voor vragen over de gezondheidsrisico’s is de GGD beschikbaar via 050 367 40 00. Ook stelt de GGD Groningen een factsheet over lood en gezondheid beschikbaar. Ouders kunnen ook gerust contact opnemen met de locatieleider of directeur van de school.

Zodra de wateruitslagen bekend zijn volgt verdere communicatie.

 
* In de bouw worden sinds 1960 geen loden leidingen meer toegepast. Daarnaast is hier aandacht voor geweest bij verbouwing, renovaties en vanuit de waterbedrijven. Op het overgrote deel van onze locaties weten we daardoor zeker dat er niets aan de hand is. De volgende negen basisscholen hebben een ouder gebouw en hier is nader onderzoek gedaan: de Borgmanschool (alle locaties), de Siebe Jan Boumaschool, de Joseph Haydnschool (Haydnlaan, Coendersweg), de Oosterhoogebrugschool, de Petteflet, de Starter, de Driebond, Karrepad en de Bekenkampschool. Behalve bij de Joseph Haydnschool locatie Haydnlaan was op geen van de locaties een loden leiding zichtbaar.