Update: brand Karrepad

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 november is er brand geweest in de gymzaal tussen de midden- en bovenbouw van onze basisschool Karrepad. Samen met de hulpdiensten, gemeente en bedrijven wordt het proces rond herstel- en schoonmaakwerkzaamheden in goede banen geleid. We zijn trots op de gezamenlijke inspanning die door alle betrokken professionals is geleverd met één gezamenlijk doel: op woensdag 20 november kunnen alle kinderen van Karrepad weer volgens het reguliere rooster naar school. Onderstaand leest u een update over de ontwikkelingen.

 

Over de brand

Gebouwen goedgekeurd: woensdag weer les
Het terrein van de school en rond de gymzaal is vrijgegeven door de hulpdiensten. Zowel de lokalen van de midden- als bovenbouw zijn veilig verklaard door de gemeente. De bouwkundige structuur van de gebouwen is niet aangetast, er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen bij de brand en de luchtzuiverheid is na de schoonmaakwerkzaamheden positief getest.

Prettig weer naar school
Om de leerlingen na deze indrukwekkende gebeurtenis een warme terugkeer op school te geven, worden er verschillende middelen ingezet. Zo wordt er bijvoorbeeld gezorgd voor een prettige geur (op natuurlijke basis) in de school en is er gekozen voor het plaatsen van noodglas in plaats van hout in de beschadigde kozijnen. De opruimwerkzaamheden op de plek van de gymzaal worden dinsdagmiddag afgerond. Hierdoor heeft de school zoveel mogelijk de uitstraling die leerlingen gewend zijn.

Oorzaak brand
De politie heeft twee brandhaarden gevonden die een bewuste handeling tot brandstichting laten zien. Voor de toekomst zal camerabewaking een bijdrage leveren aan het voorkomen van herhaling.

Betrokkenheid
De betrokkenheid vanuit de omgeving, collega’s, ouders en anderen bij de gebeurtenis is groot. De schoolleiding en het bestuur willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle steunbetuiging en hulp. Hiervan zijn we erg onder de indruk en dit heeft ons tijdens het proces heel goed gedaan.

Opvang leerlingen en praktische zaken

Begeleiding leerlingen
Vanuit het team van Karrepad is een werkgroep samengesteld van leerkrachten. Zij bedenken mede op basis van aangereikte expertise vanuit Slachtofferhulp en ervaringen van collegascholen een aanpak voor het begin van de lessen op woensdag. Specifiek over de begeleiding van leerlingen bij deze gebeurtenis ontvangen ouders dinsdag nog bericht. Ouders wordt in elk geval geadviseerd om thuis ook het gesprek aan te gaan over de brand.

Gymlessen
Voor de leerlingen is vooral het vervolg van de gymlessen belangrijk. De gemeente Groningen buigt zich over een alternatieve tijdelijke locatie voor de gymlessen op korte termijn en een plan voor nieuwbouw.

Opvang 
SKSG communiceert met ouders over de mogelijkheden voor extra opvang op de dagen dat er geen les is. Ouders die geen klant zijn bij SKSG en die de organisatie van opvang echt niet rond krijgen, vragen we om contact op te nemen met Alinda Koerts, directeur Karrepad. We zorgen in die noodsituaties voor opvang op school.

Mogelijke overlast herstelwerkzaamheden

Om de school woensdag weer te kunnen openen wordt er maandagavond ook buiten kantooruren gewerkt. Ondanks de voorbereidingen en de professionaliteit van de bedrijven is het mogelijk dat u hiervan maandagavond en dinsdag overdag enige hinder ondervindt. Dit kan bijvoorbeeld zijn geluid van werkverkeer en herstelwerkzaamheden of gebrek aan parkeergelegenheid. Onderstaand vindt u de brief aan buurtbewoners vanuit de schoolleiding.

Terugblik

De gymzaal (van de gemeente Groningen) op het terrein van basisschool Karrepad is in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 november volledig afgebrand. Dankzij sublieme inzet van de brandweer zijn de schoolgebouwen, in tegenstelling tot de eerste indruk, toch behouden. Er is schade aan sommige lokalen, maar er is geen werk van leerlingen verloren gegaan. We begrijpen dat deze gebeurtenis grote indruk maakt op leerlingen en ook impact heeft op ouders en medewerkers. Ondanks deze tegenslag, blijft het team en de schoolleiding positief en gedreven om samen met de leerlingen vorm te geven aan de mooie ambities voor Karrepad.