Staking 6 november

Er zijn verschillende landelijke ontwikkelingen geweest rond de onderwijsstaking op 6 november. De actie is eerst afgeblazen als gevolg van een landelijk akkoord en daarna weer geactiveerd, omdat daar vanuit de achterban van de onderwijsbonden om gevraagd werd. Openbaar Onderwijs Groningen staat achter haar medewerkers.

 

Standpunt staking

Als bestuur staan wij achter onze medewerkers. We willen het stakingsrecht van leraren bij de actie op 6 november niet in de weg staan. Er is nog veel onduidelijk over de afspraken om de positie van het onderwijs te verbeteren. Op dit moment is er geen uitzicht op een structurele oplossing voor de problematiek in het onderwijs. Openbaar Onderwijs Groningen beperkt haar leraren daarom niet om te staken.

In afstemming met de scholen doen we er alles aan om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Als blijkt dat een grote meerderheid aangeeft te willen staken, dan zijn we uit oogpunt van veiligheid en voorspelbaarheid genoodzaakt een school te sluiten. We onderhouden contact met de kinderopvangorganisaties om de mogelijkheden voor opvang te bevorderen.


Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs
Uit onze inventarisatie blijkt dat het overgrote deel van onze basisschoolleraren deelneemt aan de landelijke actie. Onze basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn daarom op 6 november dicht.

Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs is per school naar ouders gecommuniceerd of de reguliere lessen doorgaan, er gebruik wordt gemaakt van een noodrooster of dat de school dicht is.

Persoonlijk bericht
We begrijpen dat de situatie die ontstaat als gevolg van de landelijke ontwikkelingen onoverzichtelijk kan zijn. Dit vinden we erg vervelend. Ouders en medewerkers hebben de afgelopen dagen persoonlijk bericht ontvangen om zo veel mogelijk de benodigde duidelijkheid te bieden.