Sluiting Harens Lyceum definitief na positief advies en instemming MR

De locatie Zuidlaren van het Harens Lyceum sluit definitief met ingang van schooljaar 2020-2021. Afgelopen maandag heeft de Medezeggenschapsraad positief geadviseerd over het eerdere voorgenomen besluit. Hiermee komt definitief duidelijkheid voor leerlingen en ouders.

 

Op basis van gesprekken met verschillende partijen, waaronder onze eigen scholen, schoolbesturen van voortgezet onderwijs uit de regio en de Onderwijsinspectie is er een definitief afbouwscenario opgesteld. Dit scenario houdt in dat alle huidige leerlingen in schooljaar 2019-2020 les krijgen in Zuidlaren. Tot de sluiting in augustus 2020 blijft locatie Zuidlaren als schoollocatie bestaan. Met ingang van schooljaar 2020-2021 krijgen alle leerlingen les aan de Kerklaan in Haren.

Leerlingen blijven in zelfde samenstelling bij elkaar

Onderwijsinhoudelijk volgen alle leerlingen het programma zoals ze deze gestart zijn.  Ook na schooljaar 2020. Met dit scenario blijven de leerlingen in dezelfde samenstelling bij elkaar. Het komende schooljaar op locatie Zuidlaren, de jaren erna op locatie Kerklaan. De leerlingen krijgen les van het vertrouwde docententeam met de voor hen bekende onderwijsmethode Zuidlaren.

Medewerkers en ouders zijn geïnformeerd over het definitieve besluit.

Dalende leerlingaantallen

Sinds een aantal jaren heeft de locatie Zuidlaren van het Harens Lyceum te maken met dalende leerlingaantallen, onder andere doordat zich jaarlijks minder nieuwe leerlingen aanmelden. In vier jaar tijd is het leerlingaantal enorm gedaald. In schooljaar 2015 – 2016 waren er nog 133 nieuwe leerlingen, in schooljaar 2018 – 2019 waren dit er slechts 25. Voor schooljaar 2019 – 2020 hebben zich slechts 20 nieuwe leerlingen aangemeld.

Ook uit prognose-informatie van de leerling ontwikkeling van de Rijksoverheid blijkt dat voor alle gemeentes in de directe omgeving van de locatie Zuidlaren een daling van het aantal leerlingen in de toekomst voorzien wordt. Ook is er een daling van de doelgroep bij de basisscholen waarvan leerlingen in het verleden naar het Harens Lyceum, Zuidlaren gingen.