Albert Noord (55) nieuwe rector Harens Lyceum

Met ingang van 1 augustus a.s. is Albert Noord de nieuwe rector van het Harens Lyceum, een school voor voortgezet onderwijs dat vmbo, havo, atheneum en atheneum+ biedt. Albert is momenteel directeur van het Dr. Nassau College, locatie Quintus in Assen, een school voor havo, atheneum en gymnasium.

 

Na een uitgebreide werving & selectie procedure en een positief advies van de MR van het Harens Lyceum heeft het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen met ingang van 1 augustus Albert Noord benoemd als nieuwe rector van het Harens Lyceum.

Albert heeft ruime ervaring in het voortgezet onderwijs. Hij is sinds 2008 directeur van het Dr. Nassau College, locatie Quintus in Assen, een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school heeft 1800 leerlingen. Daarnaast heeft hij een groot netwerk en ruime bestuurlijke ervaring, o.a. als bestuurslid bij de landelijke CultuurProfielScholen Nederland. 

Theo Douma, voorzitter College van Bestuur, is blij met de komst van Albert Noord. “Wij hebben in hem een ervaren, kundige en verbindende rector gevonden die een duidelijke visie op onderwijs en onderwijskwaliteit heeft”.

Sinds maart 2019 neemt Maurice van Daal  (rector Praedinius Gymnasium) de taken van rector van het Harens Lyceum waar.