Gouden schaal voor Werkman VMBO, CSG Kluiverboom en Heyerdahl College

Werkman VMBO, CSG Kluiverboom en praktijkschool Heyerdahl College hebben dinsdag op ‘De dag van de Gezonde Schoolkantine’ de gouden schaal ontvangen van het Voedingscentrum. De scholen hebben afgelopen jaar laten zien dat zij goed bezig zijn met het gezond inrichten van de schoolkantine om zo een gezonde leefstijl te stimuleren.

 

De scholen hebben in een mooie samenwerking afgelopen jaar hard gewerkt om de gedeelde kantine gezonder te maken. Het aanbod van de kantine bestaat uit minimaal 80% betere keuzes, zoals gezonde broodjes, groente en fruit.  

Leerlingen Heyerdahl College beheren kantine

Leerlingen van de praktijkschool Heyerdahl College beheren de kantine als een interne stage. Hiermee bereiden ze zich voor op een externe stage en ontwikkelen ze daarnaast werknemersvaardigheden.

In het kader van ‘De dag van de Gezonde Schoolkantine’ waren er diverse activiteiten, zoals een smoothiefiets om je eigen smoothie te maken, een ‘gezonde recepten tafel’ waar leerlingen onder begeleiding gezonde broodjes of snacks konden maken en een quiz.

Waterpunten

De scholen hebben allerlei waterfaciliteiten in de school gezet in de vorm van watertappunten. De leerlingen kunnen zo vaak ze willen flesjes met water vullen. Kantinebeheerder en stagebegeleidster Angelique krijgt positieve reacties op de veranderingen binnen de school en ziet leerlingen steeds vaker de flesjes vullen met water.

Richtlijnen Gezondere Kantines

De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen. De scholen streven naar bewustwording wat betreft een gezonde leefstijl waarbij de leerlingen voorkeur krijgen voor een gezonde snack.

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

afbeelding
afbeelding
afbeelding