Reactie College van Bestuur en Raad van Toezicht n.a.v. berichtgeving in de media

Zaterdag 3 november is er in de media berichtgeving verschenen over onrust binnen Openbaar Onderwijs Groningen. Een anonieme actiegroep wordt hierin als belangrijke bron gebruikt.

 

Deze anonieme actiegroep of dit individu is niet bekend bij het College van Bestuur, bij de Raad van Toezicht, bij de schooldirecties en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Wij zijn dan ook verbaasd over de bevindingen van deze anonieme groep of dit individu.

Afstand van berichtgeving

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen nemen dan ook nadrukkelijk afstand van de berichtgeving.

Uitnodiging 

Aangezien wij voorstander zijn van de dialoog en wij ook de afgelopen jaren met diverse belanghebbenden in gesprek zijn geweest nodigen wij ook in dit geval de anonieme actiegroep of persoon uit om niet alleen met de media in gesprek te gaan maar vooral ook met Openbaar Onderwijs Groningen.