Uitbreiding College van Bestuur

Vrijdag 28 september zijn er in de media berichten verschenen over mogelijke onrust bij Openbaar Onderwijs Groningen en de komst van een tweede bestuurder.

 

Het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen zal inderdaad op korte termijn uitgebreid worden met een nieuwe bestuurder. De omvang van de organisatie, het takenpakket van het bestuur en de continue ontwikkelingen in onderwijsland vormen de aanleiding.

In goed overleg

De Raad van Toezicht heeft hierover in goed overleg met de voorzitter College van Bestuur kort voor de zomer een besluit genomen. Inmiddels is besloten versneld over te gaan tot de aanstelling van een interim lid van het College van Bestuur.

De procedure voor permanente uitbreiding van het College van Bestuur wordt intussen volgens plan in de komende periode in gang gezet.