Leerlingen aan de slag met stadsdistributie

Maandag 5 maart verzamelden zich 130 basisschoolleerlingen en middelbare scholieren in het Groninger Forum voor de start van ‘Web Expeditie Groningen’. Dit is een gezamenlijk project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Openbaar Onderwijs Groningen, gemeente Groningen, Cisco en de Topsector Logistiek, over de toekomst van stadsdistributie.

 

Physical Internet; zelforganiserende duurzame logistiek

Openbaar Onderwijs Groningen en de RUG zijn binnen de Digital Office Groningen een samenwerking begonnen op het gebied van Physical Internet : nieuwe zelforganiserende logistiek, geïnspireerd op de werking van het open en verbonden internet. De universiteit organiseert in juni 2018 een internationaal congres over dit onderwerp en wil daar de logistieke managers van de toekomst bij aan laten sluiten. De RUG zet daarom flink in op kennisuitwisseling en hoopt met 'Web Expeditie Groningen’ leerlingen van primair en voorgezet onderwijs te enthousiasmeren voor de logistieke sector.

Binnenstad onder druk

Dat is ook de missie van RUG-hoogleraar Iris Vis: “Samen met collega’s ontwikkelde ik vorig jaar een openbaar beschikbare interactieve lesmethode over logistiek voor de groepen 7 en 8. Met ‘Web Expeditie Groningen’ zijn we de eerste logistiek-challenge in Nederland waarbij leerlingen onder begeleiding van onze studenten vanuit een multidisciplinaire benadering gaan werken aan toegepast onderzoek. Zo hopen we oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de logistieke sector voor staat bij toelevering van winkels en huishoudens in steden.” De druk op de binnensteden van Nederland wordt alsmaar groter door online shopping en de groeiende behoefte aan verse regionale producten: belangrijke thema’s binnen de Topsector Logistiek en het onderzoek van de RUG naar e-commerce en het Physical Internet.

Creatieve oplossingen

De Groningse leerlingen buigen zich de komende weken over de vraag: Hoe kan je de bezorging van goederen in een stad optimaliseren? De Groningse wethouder Ton Schroor: "Zoals iedereen kan zien zijn we op dit moment bezig om onze binnenstad op een aantal plekken te verbouwen, met als doel om fietsers en voetgangers nog meer ruimte te geven. Maar dat levert natuurlijk ook uitdagingen op, bijvoorbeeld op het gebied van aan- en afvoer van goederen. Ik ben erg benieuwd welke creatieve oplossingen scholieren daarvoor weten te vinden.”

Gedegen begeleiding

De leerlingen zijn afkomstig van basisschool De Swoaistee (groep 6/7/8), basisschool De Starter (groep 7), het Montessori Lyceum Groningen (2 HAVO) en het Praedinius Gymnasium (groepjes van Technasium). De projectpartners organiseren de begeleiding van de groepen door de inzet van studenten en brengen waar nodig leerlingen in contact met een netwerk van bedrijven en experts. Cisco verzorgt met 'Spark' een online samenwerkingsplatform voor alle leerlingen, docenten en studenten en brengt hen met online colleges op de hoogte van digitale innovaties.

Digitale geletterdheid

Binnen het vraagstuk stadslogistiek krijgen de kinderen de ruimte om een deelopdracht te kiezen. De benadering en invalshoek zijn vrij, zo mag het vraagstuk vanuit een maatschappelijk, technisch, juridisch, filosofisch en/of economisch perspectief worden bekeken. Leerlingen kunnen in overleg met docenten en studenten zelf bepalen in hoeverre ze in- of uitzoomen. Hierbij ligt het accent op digitale geletterdheid; een fundamenteel onderdeel van het onderwijs op de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen. Tot en met juni werken de Groningse scholieren aan hun opdracht, waarna ze de kans krijgen om tijdens het internationale Physical Internet congres hun resultaten te presenteren.

afbeelding
afbeelding
afbeelding