Vijf scholen ontwikkelschool Curriculum.nu

Vijf scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zijn geselecteerd als ontwikkelingsschool voor Curriculum.nu.

 

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden:

 • Burgerschap
 • Digitale geletterdheid 
 • Engels/moderne vreemde talen 
 • Nederlands
 • Rekenen & Wiskunde 
 • Bewegen & Sport 
 • Kunst & Cultuur 
 • Mens & Natuur  
 • Mens & Maatschappij 

Vijf scholen 

Voor Groningen zijn vijf scholen van Openbaar Onderwijs Groningen geselecteerd als ontwikkelschool. 

Het gaat om de volgende scholen:

 • De Vuurtoren voor Kunst en cultuur
 • Montessori Lyceum voor Kunst en cultuur
 • De Buitenschool voor Digitale Geletterdheid
 • Praedinius Gymnasium voor Rekenen en Wiskunde
 • Swoaistee voor Burgerschap

Ontwikkelteams en ontwikkelscholen

Ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs, werken samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Aan elk ontwikkelteam zijn ontwikkelscholen gekoppeld. Tussen de sessies delen de teams de tussenproducten met de ontwikkelscholen voor feedback.

Feedback verzamelen

Ook zullen de teams feedback verzamelen van o.a. leerlingen, ouders, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De opbrengst vormt de basis voor de actualisatie van kerndoelen en eindtermen. 

Meer informatie is te vinden op de website van Curriculum.nu